Wat gebeurt er als je je belastingen te laat betaalt?

Als je je belastingen te laat betaalt (na 2 maanden na het verzenden van het aanslagbiljet), dan komen er nalatigheidsintresten bij. Je moet de intresten betalen, ook al krijg je afbetalingsmogelijkheden. De intresten beginnen te lopen op de 1ste dag van de maand na de vervaldatum van de belastingen. De vervaldatum is de dag waarop alle belastingen betaald moesten zijn. De jaarlijkse intrestvoet is sinds 2018 4%. Van 2009 tot 2017 was die 7%. De intresten worden per maand...

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Terug naar de boomstructuur Home