Wanneer moet je je schuld betalen?

Een schuld hebben betekent dat je geld aan iemand verschuldigd bent. Normaal moet je je schuld spontaan betalen, zodra je een factuur ontvangen hebt. Dat is zo omdat elke verplichting te goeder trouw moet worden uitgevoerd. Je moet de schuld betalen zodra de schuld vaststaat. Dat is zodra: je een plicht hebt om te betalen (uit een overeenkomst bijvoorbeeld); het bedrag precies bepaald is of bepaald kan worden; de schuld niet betwist kan worden. ...

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Terug naar de boomstructuur Home