Verlies je je verblijfskaart als je gaat scheiden?

Dat kan. De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) kan beslissen om je verblijfskaart af te nemen als je niet meer voldoet aan de voorwaarden voor de gezinsherening. Bij het nemen van de beslissing houdt de DVZ rekening met meerdere elementen, zoals: Hoe lang zijn jullie al gehuwd? Welke nationaliteit heeft je echtgenoot? Hoe lang heb je al een verblijfskaart? Hoe lang wonen jullie samen in België? Hebben jullie minderjarige kinderen? Ondervinden ook ande...

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Terug naar de boomstructuur Home