Verlies je je verblijfskaart als je gaat scheiden?

Voor je verder leest

De inhoud van deze fiche is alleen van belang voor jou als je een verblijfskaart hebt gekregen door gezinshereniging met je echtgeno(o)t(e).

Dat kan. De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) kan beslissen om je verblijfskaart af te nemen als je niet meer voldoet aan de voorwaarden voor de gezinsherening.
Bij het nemen van de beslissing houdt de DVZ rekening met meerdere elementen, zoals:

  • Hoe lang zijn jullie al gehuwd?
  • Welke nationaliteit heeft je echtgenoot?
  • Hoe lang heb je al een verblijfskaart?
  • Hoe lang wonen jullie samen in België?
  • Hebben jullie minderjarige kinderen?
  • Ondervinden ook andere kinderen uit je omgeving gevolgen van je eventuele uitwijzing?
  • Heb je werk?
  • Heb je een ziektekostenverzekering?
  • Hoe is jullie relatie, is bijvoorbeeld sprake van huiselijk geweld?

De DVZ kan beslissen om je kaart niet te verlengen of af te nemen maximum 5 jaar nadat je je kaart hebt gekregen.

Je vindt meer informatie op de fiche ‘Kan je verblijfskaart worden afgenomen als je alleen gaat wonen?

Terug naar de boomstructuur
x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home