Op welke manier kan je je huurwaarborg betalen?

Er zijn 4 manieren om de huurwaarborg te betalen.
Als huurder mag jij vrij kiezen, maar als je kiest voor een borgstelling, dan moet de verhuurder ermee akkoord gaan. Een combinatie van verschillende manieren is niet mogelijk.

De huurwaarborg mag nooit meer zijn dan 3 maanden huur.
Je moet een formulier invullen, dat bewijst dat je de huurwaarborg bij de bank hebt betaald.

  • Huurwaarborg op een geïndividualiseerde rekening:

Je kan de waarborg op een aparte rekening onder jouw naam betalen. De verhuurder heeft recht op het bedrag als jij je huurplichten niet naleeft, maar je behoudt het recht op de interesten.

Bij de bank kan je een standaardformulier krijgen, dat bewijst dat het geld op een aparte, geblokkeerde rekening staat.

Als de verhuurder de huurwaarborg niet op een geïndividualiseerde rekening zet, moet hij aan jou een interest betalen. Die rente is gelijk aan de gemiddelde interestvoet. Je kan vragen aan je bank hoeveel dat is.

  • Huurwaarborg via de bank:

Je kan via je bank een huurwaarborg betalen. De bank voorziet een aantal mogelijkheden (bijvoorbeeld via een kapitalisatiebon of een obligatie) zodat jij kan tonen aan de verhuurder dat je de huurwaarborg kan betalen. Hij heeft daar recht op zodra jij je plichten als huurder niet, of niet volledig, naleeft.

  • Huurwaarborg via het OCMW:

Als je het financieel moeilijk hebt om de huurwaarborg te betalen kan je hulp vragen aan het OCMW. Zij dienen een verzoek in bij een bank om de huurwaarborg te voorzien. Via een standaardformulier kan jij aan de verhuurder tonen dat je de huurwaarborg hebt betaald.

  • Borgstelling

Je kan aan iemand anders vragen om zich borg te stellen voor jou. Dat betekent dat hij jouw plicht overneemt. Hij is dus verantwoordelijk als jij niet kan betalen. Hij betaalt dan eventuele huurschade of huurachterstand. Op die manier de huurwaarborg betalen kan enkel met de toestemming van de verhuurder.

Terug naar de boomstructuur
x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home