Moet je alle info delen met de politie als je gebonden bent door het beroepsgeheim ?

Neen. Ten aanzien van de politie kan je niet je beroepsgeheim doorbreken, tenzij je je in een uitzonderingssituatie bevindt die voorzien is in de wet (die zijn terug te vinden onder de andere vragen). Enkel voor een rechter mag je bepaalde informatie vrijgeven. Dat kan een onderzoeksrechter zijn of de rechter van een rechtbank (‘getuigenis in rechte’). Opgelet: een procureur des Konings is geen rechter. Soms, om het onderzoek sneller te laten verlopen, dringt de pol...

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Terug naar de boomstructuur Home