Mag de maatschappelijk werker je aanvraag tot leefloon weigeren?

Neen. De maatschappelijk werker bij wie je de aanvraag doet, mag die niet weigeren. Hij/zij heeft geen bevoegdheid om te beslissen. De taak van de maatschappelijk werker is om je aanvraag te ontvangen, een sociaal onderzoek te doen en het dossier voor te bereiden. Het is de OCMW-raad of het bijzonder comité voor sociale bijstand die beslist of er hulp wordt toegekend of niet. De leden van de raad of het comité baseren zich op het verslag en het voorstel van de maatschappe...

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Terug naar de boomstructuur Home