Kan je huwelijk worden vernietigd ?

Ja.

Je echtgeno(o)t(e), de procureur des Konings of een andere persoon kan aan de familierechter vragen om je huwelijk te vernietigen.

De familierechter onderzoekt wat de bedoeling was van jullie huwelijk. 
Was het jullie bedoeling om een als een koppel te gaan samenleven en een gezin te stichten?
Of was de enige bedoeling van jullie huwelijk om een verblijfskaart te bekomen?
De familierechter beslist op grond van jullie verklaringen, foto’s, getuigenissen van familie en vrienden, eerdere relaties enz. Als de familierechter vindt dat het om een schijnhuwelijk gaat, dan vernietigt hij/zij het huwelijk.

Als slechts 1 van jullie er op uit was om een schijnhuwelijk aan te gaan, spreek je ook van een schijnhuwelijk, zelfs als de andere echt een gezin wilde stichten. De familierechter kan beslissen dat het om een putatief huwelijk gaat.

Als je illegaal in België was en je door je huwelijk een verblijfskaart hebt gekregen, betekent dat niet automatisch dat het om een schijnhuwelijk gaat.

De vernietiging van je huwelijk heeft belangrijke gevolgen. De vernietiging wordt vermeld in de DABS en die verwittigt de Dienst Vreemdelingenzaken.

  • Als je je verblijfskaart kreeg door je huwelijk, wordt je verblijfskaart in de meeste gevallen ingetrokken, ook als je die al 5 jaar had. 
  • Een schijnhuwelijk kan ook tot gevolg hebben dat je later geen Belgische nationaliteit krijgt of dat die wordt ingetrokken.
  • Je kan er bovendien een correctionele veroordeling en een geldboete voor krijgen.

Zelfs na een echtscheiding kan je huwelijk nog worden vernietigd.

De vernietiging van het huwelijk kan ook worden gevraagd in andere situaties, die in strijd zijn met de openbare orde (bijvoorbeeld: huwelijk van een minderjarige, bigamie …)

Terug naar de boomstructuur
x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home