Kan de ambtenaar weigeren om de verklaring van wettelijk samenwonen te registreren?

Ja. Dat kan.  Als de ambtenaar vermoedt dat er sprake is van een schijnrelatie of dat er geweld of bedreigingen zijn gebruikt om te gaan samenwonen, kan hij de registratie van jullie verklaring van wettelijk samenwonen in het rijkdsregister uitstellen. Hij doet dan een onderzoek dat moet afgerond zijn binnen de 2 maanden.  Hij kan daarbij het advies vragen van de procureur des Konings . De procureur kan de de termijn nog eens verlengen met 3 maanden. De gemeente o...

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Terug naar de boomstructuur Home