Kan de ambtenaar weigeren om de verklaring van wettelijk samenwonen te registreren?

Ja. Dat kan. 

 • Als de ambtenaar vermoedt dat er sprake is van een schijnrelatie of dat er geweld of bedreigingen zijn gebruikt om te gaan samenwonen, kan hij de registratie van jullie verklaring van wettelijk samenwonen in het rijkdsregister uitstellen. Hij doet dan een onderzoek dat moet afgerond zijn binnen de 2 maanden
  Hij kan daarbij het advies vragen van de procureur des Konings . De procureur kan de oorspronkelijke termijn verlengen met 3 maanden.
  De gemeente of de procureur verwittigt je van de beslissing om de registratie van je verklaring van wettelijk samenwonen uit te stellen en van de redenen daarvoor.

  Indien de termijn van 2 maanden (eventueel verlengd) gepasseerd is en er is geen beslissing genomen door de ambtenaar van de burgerlijke stand, dan moet die de verklaring van wettelijk samenwonen registreren.
   
 • Als de ambtenaar van de burgerlijke stand weigert om de verklaring van wettelijk samenwonen te registreren, dan brengt hij je op de hoogte met een aangetekende brief. Daarin staan de redenen waarom de registratie wordt geweigerd. 
  De volgende elementen kunnen wijzen op een schijnrelatie:
  • kennen jullie elkaar voldoende: kennen jullie elkaars familie, opleiding, werk, vroegere relaties … ;
  • leggen jullie dezelfde verklaringen af (over jullie ontmoeting, over het ontstaan van jullie relatie …);
  • spreken jullie dezelfde taal;
  • werd er een geldsom beloofd;

Als slechts 1 van jullie beiden er op uit is om een schijnrelatie aan te gaan en misbruik te maken van de goedgelovigheid van de andere, is er ook sprake van een schijnrelatie.
Als je illegaal in België verblijft, betekent dat niet automatisch dat het om een schijnrelatie gaat.

Als je niet akkoord gaat met de weigering van de registratie, kan je in beroep gaan bij de familierechtbank.

Terug naar de boomstructuur
x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home