Je bent vreemdeling. Welke documenten heb je nodig om je kind te erkennen?

De ambtenaar van de burgerlijke stand vraagt je de volgende documenten als je je kind wil erkennen:

 • een uittreksel van de geboorteakte van je kind. Als het kind in België is geboren, vraagt de ambtenaar het op in de DABS. Als je kind in het buitenland is geboren, moet je een buitenlandse geboorteakte bezorgen.
  Als dat niet mogelijk is of bijzonder moeilijk, kan je de geboorteakte vervangen door een geboorteattest van het consulaat van het land waar het kind is geboren. Is ook dat niet mogelijk kan je het geboorteattest vervangen door een akte van bekendheid of een beëdigde verklaring;
 • identiteitskaart of paspoort van de moeder en de persoon die erkent;
 • bewijs van woonst of van de verblijfplaats van de persoon die erkent, van de moeder of van het kind.
  Dat document dient om te bewijzen dat de ambtenaar van de gemeente waar je de erkenning wil doen bevoegd is. Het attest van 1 van jullie 3 volstaat;
 • authentieke akte van toestemming van de moeder (als ze zelf niet mee kan gaan naar de gemeente);
 • attest dat de moeder niet gehuwd is (enkel als de erkenning voor de geboorte of samen met de geboorteakte gebeurt);
 • doktersattest met de vermoedelijke datum van de bevalling (bij een erkenning voor de geboorte).

Als je als erkenner illegaal verblijft, heb je nog bijkomende documenten nodig:

 • bewijs van nationaliteit 
 • attest dat je niet gehuwd bent (enkel als je de nationaliteit hebt van een land waar het verboden is om een kind te erkennen als je nog gehuwd met een andere vrouw);
 • attest dat de moeder niet gehuwd is (enkel als je voor de geboorte erkent of als je erkent op het moment van de geboorte).

Voor de erkenning door een meemoeder heb je dezelfde documenten nodig als voor de erkenning door een vader.

De ambtenaar van de burgerlijke stand vraagt zelf zo veel mogelijk de documenten op die in België zijn opgesteld. Hij/zij kan die opvragen in de DABS.
Documenten die zijn opgesteld in een vreemde taal moeten worden vertaald.  De documenten die uit het buitenland komen, moeten worden gelegaliseerd.
Meer informatie vind je op de website van de federale overheidsdienst buitenlandse zaken.

Als je alle documenten hebt verzameld en binnengebracht bij de ambtenaar van de burgerlijke stand, bezorgt hij/zij je een ontvangstbewijs.

 • De ambtenaar heeft 1 maand de tijd om de documenten na te kijken en de aangifte van erkenning op te maken. 

  Als hij/zij twijfelt over de geldigheid of de echtheid van de documenten, kan hij/zij de aangifte van de erkenning uitstellen om ze te onderzoeken. Hij/zij verwittigt je via een aangetekende brief of persoonlijk.
  Het onderzoek mag maximum 2 maanden duren vanaf de datum van het ontvangstbewijs. 

  De ambtenaar weigert de aangifte van erkenning op te maken als niet alle  documenten werden binnengebracht of als hij/zij de geldigheid van de documenten niet erkent. Je kan tegen die weigering in beroep gaan bij de familierechtbank.

  Als de ambtenaar de documenten aanvaardt of als de termijn van 2 maanden gepasseerd is en er geen beslissing is genomen, moet hij/zij de aangifte van erkenning opmaken.
   
 • Na de aangifte van erkenning, maakt de ambtenaar de erkenningsakte op.
  Dat gebeurt niet automatisch. De ambtenaar kan beslissen om een onderzoek naar schijnerkenning te doen en de erkenning uitstellen of zelfs weigeren.

  Je kan pas een verblijfskaart aanvragen na de erkenningsakte.
 
Terug naar de boomstructuur
x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home