Hoe verloopt de procedure van het onbeperkt uitstel van de invordering?

Je moet je vraag om onbeperkt uitstel via een aangetekende brief verzenden naar de
Adviseur generaal - Gewestelijk directeur van het Regionaal Invorderingscentrum.

De contactgegevens van de Adviseur generaal - Gewestelijk directeur staan op je aanslagbiljet.
Je krijgt een ontvangstbevestiging van je aanvraag.

Je gebruikt daarvoor het standaarddocument van 9 pagina’s waarin je informatie moet geven over je vermogen (bankrekeningen, roerende goederen, voertuigen, onroerend goed, enz.), je inkomsten en je vaste uitgaven.

Je vindt het aanvraagformulier onder 'documenten' bovenaan.

Daaraan moet je alle documenten toevoegen die je situatie kunnen bewijzen zoals je ze in je aanvraag omschrijft (je huurcontract, je loonfiches, een verzekeringscontract, rekeninguittreksels, energiefacturen, enz.).

Je moet ook de redenen voor je aanvraag vermelden.

In bepaalde gevallen met een extreme schuldenlast kan de ontvanger uit zichzelf een onbeperkt uitstel voorstellen aan de Adviseur generaal - Gewestelijk directeur, zonder dat je zelf de vraag gesteld hebt.
 

De Adviseur generaal - Gewestelijk directeur heeft 6 maanden om een beslissing te nemen, nadat hij je aanvraag ontvangen heeft. Hij moet de redenen die leiden tot zijn beslissing erin vermelden. Je wordt via aangetekende brief op de hoogte gebracht.

Als het onbeperkt uitstel je geweigerd wordt of als je het niet eens bent met het bedrag dat je moet betalen, kan je tegen de beslissing in beroep gaan.

Binnen de maand nadat je de beslissing ontvangen hebt, moet je reageren via een aangetekende brief naar de Beroepscommissie "onbeperkt uitstel van de invordering".

De Beroepscommissie beslist binnen de 3 maanden na de ontvangst van het beroep.

Het adres van de Beroepscommissie is:

FOD Financiën
Beroepscommissie ‘onbeperkt uitstel van de invordering’
Koning Albert II-laan 33 bus 44
1030 Brussel

Terug naar de boomstructuur
x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home