De andere ouder wil DAVO vragen om tussen te komen. Wat is DAVO?

De Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO) is een dienst binnen de Federale Overheidsdienst Financiën.

DAVO heeft 2 grote taken:

 • Het vordert onbetaald onderhoudsgeld in bij de onderhoudsplichtige;
 • Het geeft voorschotten op onderhoudsbijdragen voor de kinderen.

Als je de onderhoudsbijdrage voor de kinderen niet betaald hebt, kan de andere ouder aan DAVO vragen om de bijdrage bij jou te komen invorderen of om hem/haar voorschotten te geven.

Om een tussenkomst van DAVO te kunnen vragen, moeten aan een aantal voorwaarden voldaan zijn:

 • De andere ouder, die recht heeft op het onderhoudsgeld, moet zijn/haar domicilieadres in België hebben.
 • Je hebt 2 maanden de onderhoudsbijdrage niet, of niet volledig, betaald in de laatste 12 maanden.
 • De onderhoudsbijdrage is vastgesteld in:
  • een beslissing van de rechtbank (bijvoorbeeld een echtscheiding of voorlopige maatregelen van de familierechtbank);
  • of een andere authentieke akte (bijvoorbeeld een overeenkomst in een notariële akte bij een echtscheiding).
    
 • Om voorschotten te krijgen, moest vroger nog een extra voorwaarde vervuld zijn: de inkomsten van de ouder die de voorschotten vroeg, mochten niet hoger zijn dan een bepaald bedrag.
  Die voorwaarde is afgeschaft vanaf 1 juni 2020.

Als de andere ouder de tussenkomst van DAVO voor voorschotten heeft gekregen, dan moet je in de toekomst de onderhoudsbijdrage aan DAVO betalen.

Als aan DAVO gevraagd is om de achterstallen bij jou in te vorderen, dan kan er beslag gelegd worden op je inkomsten of op de terugbetalingen van de belastingen die je normaal zou ontvangen.

Onder ‘documenten’ vind je een samenvattend schema met de voorwaarden voor een tussenkomst van DAVO.
Je kan je aanvraag online indienen of via een papieren aanvraagformulier. Je vindt de modellen onder 'documenten'. 

Terug naar de boomstructuur
x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home