1. Nalatigheidsintresten
 2. Inkomensgrenzen juridische tweedelijnsbijstand
 3. Beslaggrenzen inkomsten
 4. Gezondheidsindex en consumptieprijsindex
 5. Berekening huurindexering
 6. Verjaringstermijnen
 7. Bedragen rechtsplegingsvergoeding
 8. Bedragen leefloon
 9. Cijfers belastingaangifte

1. Nalatigheidsintresten

De nalatigheidsintresten zijn :

 • 5,75 % voor burgerlijke zaken (in 2023 was dit 5,25 %);
 • 5,75% voor handelstransacties tussen een onderneming en een particulier;
 • 4% voor personenbelasting en vennootschapsbelasting;
 • 7% voor andere fiscale zaken;
 • 7% voor sociale zaken;
 • 10,50 % voor handelstransacties tijdens het 1ste semester van 2023; 
 • 12% voor handelstransacties tijdens het 2de semester van 2023;
 • 12,50% voor handelstransacties tijdens het 1ste semester van 2024.  

Naar boven


2. Inkomensgrenzen juridische tweedelijnsbijstand

De inkomensgrenzen die bepalen wie recht heeft op juridische tweedelijnsbijstand (pro deo) worden ieder jaar geïndexeerd op 1 september.

Vanaf 1 september 2023 :

 • voor een alleenwonende:
  • volledig gratis: als je inkomsten lager of gelijk zijn aan 1 526 euro.
  • deels gratis: als je inkomsten tussen de 1 526 euro en 1 817 euro vallen.
 • voor een samenwonende persoon of een alleenwonende met een persoon ten laste:
  • volledig gratis: als je inkomsten lager of gelijk zijn aan 1 817 euro;
  • deels gratis: als je inkomsten tussen de 1 817 euro en 2 107 euro vallen.   Als je je woning deelt, dan mag je per huisgenoot ten laste 341,42 euro van je inkomsten aftrekken. 

Naast je inkomsten kan het Bureau voor Juridische Bijstand rekening houden met andere bestaansmiddelen.

Bijvoorbeeld:

 • alle inkomstenbronnen in de ruime zin ; 
 • tekenen van welstand (meerdere auto's, dure juwelen, verre reizen...).

Je vindt meer informatie in onze rubriek "Juridische tweedelijnsbijstand"

 

Naar boven


3. Beslaggrenzen inkomsten

Ieder jaar op 1 januari worden de beslaggrenzen aangepast aan de consumptieprijsindex.

De bedragen voor 2024 zijn: 

 Loon (netto per maand)Vervangingsinkomsten
Tot 1 341 euroNiets Niets

1 341,01 tot 1 440 euro

(20% van het verschil tussen de twee bedragen)

19,80 euro19,80 euro

1 440,01 tot 1 589 euro

(% van het verschil tussen de twee bedragen)

44,70 euro

(30%)

59,60 euro

(40%)

1 589,01 tot 1 738 euro

(40% van het verschil tussen de twee bedragen)

59,60 euro59,60 euro
Meer dan 1 738 euroAlles wat meer is dan 1 738 euro

Alles wat meer is dan 1 738 euro

De beslaggrens wordt verhoogd met 83 euro per kind ten laste.

De bedragen voor 2023 zijn:

 Loon (netto per maand)Vervangingsinkomsten
Tot 1 316 euroNiets Niets

1 316,01 tot 1 414 euro

(20% van het verschil tussen de twee bedragen)

19,60 euro19,60 euro

1 414,01 tot 1 560 euro

(% van het verschil tussen de twee bedragen)

43,80 euro

(30%)

58,40 euro

(40%)

1 560,01 tot 1 706 euro

(40% van het verschil tussen de twee bedragen)

58,40 euro58,40 euro
Meer dan 1 706 euroAlles wat meer is dan 1 706 euro

Alles wat meer is dan 1 706 euro

De beslaggrens wordt verhoogd met 81 euro per kind ten laste.

De bedragen voor 2022 zijn: 

Voor de beroepsinkomsten van 2022 zijn er 2 periodes:

 • Voor de periode van 1 januari 2022 tot 2 november 2022 zijn de bedragen: 
Loon (netto per maand)PercentageInbeslagneembaar bedrag
Tot 1 186 euro0%Niets
1 186,01 tot 1 274 euro20%17,60 euro
1 274,01 tot 1 406 euro30%39,60 euro
1 406,01 tot 1 538 euro40%52,80 euro
Meer dan 1 538 euro100%Alles wat meer is dan 1 538 euro

De loongrens wordt verhoogd met 73 EUR per kind ten laste.

 • Voor de periode van 3 november 2022 tot 31 december 2022 zijn de bedragen::
Loon (netto per maand)PercentageInbeslagneembaar bedrag
Tot 1 424 € 0%Niets
1 424,01 tot 1 529 euro20%21,00 euro
1 529,01 tot 1 688 euro30%47,20 euro
1 688,01 tot 1 846 euro40%63,20 euro
Meer dan 1 846 euro100%Alles wat meer is dan 1 846 euro

De loongrens wordt verhoogd met 88 EUR per kind ten laste.Voor de andere inkomsten van 2022 zijn de bedragen:  

VervangingsinkomstenPercentageInbeslagneembaar bedrag
Tot 1 186 euro0%Niets
1 186,01 tot 1 274 euro20%17,60 euro
1 274,01 tot 1 538 euro40%105,60 euro
Meer dan 1 538 euro100%Alles wat meer is dan 1 538 euro

De beslaggrens wordt verhoogd met 73 euro per kind ten laste.

Via de website 'Union Francophone des Hussiers de Justice' vind je een rekentool die je kan helpen om het beslagbaar inkomen te berekenen.

Naar boven


4. Gezondheidsindex en consumptieprijsindex

De indexering dient om bepaalde bedragen aan te passen, bijvoorbeeld: huur, uitkeringen, onderhoudsbijdragen, enz).

je vind de cijfers om de indexering te berekenen op de website van de FOD Economie.

Consumptieprijsindex

De consumptieprijsindex meet de evolutie van de prijzen van goederen en diensten die gezinnen consumeren.

Gezondsheidsindex

De gezondheidsindex meet ook de evolutie van de prijzen van goederen en diensten die gezinnen consumeren, maar geen rekening met de prijs van ongezonde producten: tabak, alcoholhoudende dranken, benzine en diesel.

De gezondheidsindex wordt vooral gebruikt om de indexering van huurprijzen te berekenen.

 

Naar boven


5.Berekening huurindexering

Op de website van de FOD Economie kun je zelf de indexering van je huur berekenen. Het enige wat je moet doen, is de gegevens invoeren die nodig zijn voor de berekening en je krijgt het bedrag van je geïndexeerde huur.

Huurcalculator

Naar boven


6. Verjaringstermijnen

De verjaringstermijn is een periode waarbinnen een recht verloren gaat of ontstaat.

Hier hebben we het over verjaring die leidt tot het verlies van een recht: bevrijdende verjaring.

Als een schuldeiser bijvoorbeeld een geldbedrag niet opeist voor het einde van de verjaringstermijn, kan hij het niet meer opeisen. De schuldenaar hoeft de schuld niet meer te betalen.

Opgelet, de schuld bestaat nog steeds. Maar de schuldeiser kan de schuldenaar niet langer dwingen om te betalen.

Als de schuldenaar zijn schuld echter vrijwillig heeft betaald, zelfs na de verjaringstermijn, kan hij de schuldeiser niet vragen om deze terug te betalen.

Opgelet, een lopende verjaringstermijn kan gestuit of geschorst worden door bepaalde handelingen of feiten. Stuiting van de verjaringstermijn als :

 • de schuldenaar tekent een eenzijdige verbintenis tot betalen (vroeger een "schuldbekentenis") ;
 • de schuldenaar vraagt om uitstel van betaling: dit is een impliciete of stilzwijgende erkenning van de schuld ;
 • de schuldenaar betaalt een deel van de schuld ;
 • de schuldeiser stuurt een dagvaarding, betekend door een deurwaarder ;
 • de schuldeiser stuurt een bevel tot betalen, betekend door een deurwaarder ;
 • de schuldeiser legt beslag, door middel van een deurwaarder ;
 • de schuldeiser stuurt een ingebrekestelling via een advocaat of een deurwaarder, onder bepaalde voorwaarden.

Wanneer er stuiting plaatsvindt, wordt de oorspronkelijke verjaringstermijn gestopt en begint er een nieuwe termijn te lopen.

De verjaringstermijn kan ook worden geschorst. De termijn wordt als het ware 'gepauzeerd': de verjaringstermijn wordt verlengd met de tijd gedurende welke hij werd geschorst.

Voor meer informatie, bekijk de fiche "Kan je de verjaring inroepen om je schuld niet te betalen?"

Bekijk hier het overzicht van de verjaringstermijnen


7. Bedragen rechtsplegingsvergoeding

De partij die een rechtszaak wint, heeft recht op een forfaitaire bijdrage in de kosten en honoraria van zijn/haar advocaat. Dit forfaitair bedrag wordt de rechtsplegingsvergoeding genoemd.

Het bedrag van de rechtsplegingsvergoeding hangt af van de waarde van het geschil, dit is het bedrag dat voor de rechtbank wordt gevorderd.

De tabel hieronder toont de vergoedingen voor:

 • vorderingen die in geld kunnen worden uitgedrukt (bijvoorbeeld huurachterstand, openstaande schulden, enz) en ;
 • vorderingen die niet in geld kunnen worden uitgedrukt (bijvoorbeeld een verzoek om een boom te verwijderen, zonder financiële compensatie).

Deze bedragen gelden vanaf 1 november 2022.

Voor vorderingen met betrekking tot pensioenen of onderhoudsbijdragen wordt er rekening gehouden met het maandbedrag x 12.

 

Bedrag van de vordering in euro :

Basis rechtsplegingsvergoedingMinimum bedrag rechtsplegingsvergoedingMaximum bedrag rechtsplegingsvergoeding
Tot 250 euro225 euro112,50 euro450 euro
250,01 tot 750 euro300 euro187,50 euro750 euro
750,01 tot 2 500 euro600 euro300 euro1 500 euro
2 500,01 tot 5 000 euro975 euro562,50 euro2 250 euro
5 000,01 tot 10 000 euro1 350 euro750 euro3 000 euro
10 000,01 tot 20 000 euro1 650 euro937,50 euro3 750 euro
20 000,01 tot 40 000 euro3 000 euro1 500 euro6 000 euro
40 000,01 tot 60 000 euro3 750 euro1 500 euro7 500 euro
60 000,01 tot 100 000 euro4 500 euro1 500 euro9 000 euro
100 000,01 tot 250 000 euro7 500 euro1 500 euro15 000 euro
250 000,01 tot 500 000 euro10 500 euro1 500 euro30 000 euro
500 000,01 tot 1 miljoen euro15 000 euro1 500 euro28 000 euro
Meer dan 1 miljoen euro22 500 euro1 500 euro45 000 euro
Vorderingen niet uitdrukbaar in geld1 800 euro112,50 euro15 000 euro

 

Naar boven


8. Bedragen leefloon

De bedragen van het leefloon vanaf 1 november 2023 zijn :

 

Leefloon op jaarlijkse basis

vanaf 1 november 2023

Leefloon op maandelijkse basis

vanaf 1 november 2023

Categorie 1

Samenwonende

10 105,38 euro842,12 euro

Categorie 2

Alleenstaande

15 158,08 euro1 263,17 euro

Categorie 3

Samenwonende met gezinslast

20 485,33 euro1 707,11 euro

 

Naar boven

 

9. Cijfers belastingaangifte

 

Belastingvrije som

Artikelen 131 tot 133 van het Wetboek van de inkomstenbelasting. De bedragen zijn  in euro uitgedrukt.

 

Basisbedrag

Geïndexeerd bedrag

Aanslagjaar 2024

Inkomsten 2023

Geïndexeerd bedrag

Aanslagjaar 2025

Inkomsten 2024

Belastingvrije som4 785 euro10 160 euro10 570 euro 

Toeslag personen met een handicap

870 euro

1 850 euro

1 920 euro 

 

Toeslag voor kinderen ten laste :

 

Basisbedrag 

Geïndexeerd bedrag 

Aanslagjaar 2024

Inkomsten 2023

Geïndexeerd bedrag 

Aanslagjaar 2025

Inkomsten 2024

Voor 1 kind :

870 euro

1 850 euro

1 920 euro

Voor 2 kinderen :

2 240 euro

4 760 euro

4 950 euro

Voor 3 kinderen :

5 020 euro

10 660 euro

11 090 euro

Voor 4 kinderen :

8 120 euro

17 250 euro

17 940 euro

Toeslag voor elk kind na het 4de 

3 100 euro

6 580 euro

6 850 euro

 

 

 

 

Toeslag voor elk kind jonger dan 3 jaar waarvoor u geen uitgaven voor kinderopvang aftrekt

325 euro

690 euro

720 euro

 

 

 

 

Toeslag voor alleenstaande ouders (niet gehuwd of wettelijk samenwonend) met een of meer kinderen ten laste

870 euro

1 850 euro

1 920 euro

 

Toeslag voor andere personen ten laste :

 

Basisbedrag

Geïndexeerd bedrag

Aanslagjaar 2023

Inkomsten 2022

Geïndexeerd bedrag

Aanslagjaar 2024

Inkomsten 2023

Toeslag voor elke (groot)ouder, broer of zus ten laste

870 euro

1 690 euro

1 850 euro

Toeslag voor elke (groot)ouder, broer of zus ouder dan 65 jaar ten laste

2 610 euro

5 060 euro

5 540 euro 

 

Personen ten laste

Om fiscaal ten laste te zijn, mag het kind maar inkomsten hebben tot een bepaald bedrag.

Artikelen 136, 140, 141, 142 en 143 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen.

 

Basisbedrag

Geïndexeerd bedrag

Aanslagjaar 2024

Inkomsten 2023

Geïndexeerd bedrag

Aanslagjaar 2025

Inkomsten 2024

Maximumbedrag als je samen belast wordt met je echtgenoot of wettelijk samenwonende partner

1 800 euro

7010 euro*

7290 euro

 

 

 

 

Maximumbedrag als je alleen belast wordt en een of meerdere kinderen hebt

2 600 euro

7010 euro*

7290 euro

Maximumbedrag als je alleen belast wordt en een of meerdere gehandicapte kinderen hebt

3 300 euro

7 010 euro

7290 euro

 

 

 

 

Maximumbedrag van het gedeelte van de onderhoudsbijdrage die je voor je kind ontvangt dat niet wordt meegeteld voor de (netto)inkomsten van het kind

1 800 euro

3 820 euro

3 980 euro

 

 

 

 

Maximumbedrag van het gedeelte van inkomsten die je kind voor zijn studentenjob ontvangt dat niet wordt meegeteld voor de (netto)inkomsten van het kind

1 500 euro

3 190 euro

3 310 euro

* Naar aanleiding van de verhoging van het aantal uren dat een student mag werken, is het maximumbedrag voor aanslagjaar 2024 opgetrokken. De oude bedragen vind je hier.

Terug naar boven