Cijfers

 1. De wettelijke intrestvoet
 2. De inkomensgrenzen voor juridische tweedelijnsbijstand (pro Deo)
 3. Beslaggrenzen
 4. Innings- en kwijtingsrechten gerechtsdeurwaarders
 5. De gezondheidsindex en de consumptieprijsindex
 6. Verjaringstermijnen
 7. Berekening van de indexering van de huurprijs
 8. Rechtsplegingsvergoeding
 9. Bedragen van het leefloon
 10. Bedragen van je belastingaangifte

 

 1. De wettelijke intrestvoet
   

De wettelijke intrestvoet voor 2021 in burgerlijke zaken is 1,75 %.

Vorige intrestvoeten in burgerlijke zaken:

vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2021 1,75%
vanaf 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 2 %

vanaf 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018

2 %

vanaf 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017

2 %

vanaf 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016

2,25 %

vanaf 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015

2,50 %

vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014

2,75 %

vanaf 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013

2,75 %

vanaf 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012

4,25 %

vanaf 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011

3,75 %

vanaf 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010

3,25 %

vanaf 1 januari 2009 tot en met 31 december 2009

5,5 %

vanaf 1 januari 2008 tot en met 31 december 2008

7 %

vanaf 1 januari 2007 tot en met 31 december 2007

6 %

vanaf 1 september 1996

7 %

vanaf 1 augustus 1986

8 %

vanaf 1 augustus 1985

10 %

vanaf 1 augustus 1981

12 %

vanaf 1 november 1974

8 %

vanaf 1 juli 1970

6,5 %

 

De wettelijke intrestvoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties voor het 2de semester van 2018 is 8 %.

De wettelijke rentevoet in fiscale zaken is: 

 • 4 %  voor de nalatigheidsinteresten;
 • 2 % voor de moratoire intresten.
 1. De inkomensgrenzen voor juridische tweedelijnsbijstand (pro-Deo)

   

De inkomensgrenzen die gebruikt worden om te bepalen of je recht hebt op gratis juridische 2delijnsbijstand (een pro-Deoadvocaat) worden regelmatig geïndexeerd.
Sinds 1 september 2021:

 • heb je als alleenstaande
  • recht op volledig gratis bijstand als je inkomsten niet hoger zijn dan 1.326 euro;
  • recht op gedeeltelijke kosteloze bijstand als je inkomsten tussen 1.326 euro en 1.617 euro liggen.
    
 • heb je als alleenstaande met kinderen ten laste of als samenwonende
  • recht op volledig gratis bijstand als je inkomsten niet hoger zijn dan 1.617 euro;
  • recht op gedeeltelijke kosteloze bijstand als je inkomsten tussen 1.617 euro en 1.907 euro liggen.

Er wordt gekeken naar alle ‘bestaansmiddelen’ van alle meerderjarige personen die op hetzelfde adres wonen. De bestaansmiddelen zijn alle financiële middelen en ‘tekenen van welstand’: inkomsten, kapitaal, eigendommen, terugkomende hulp van derden, enz.

Van dat totaal wordt een vast bedrag van 289,83 euro afgetrokken per persoon die samenwoont met de aanvrager. Het bedrag dat je dan bekomt, mag niet hoger liggen dan 1.617 euro of 1.907 euro.

Vergeet niet eerst te controleren of je misschien tot één van de categorieën behoort die vermoed worden onvoldoende inkomsten te hebben.

 

 1. Beslaggrenzen

Elk jaar op 1 januari worden de beslaggrenzen aangepast aan de consumptieprijsindex. De beslaggrenzen bepalen het gedeelte van je inkomen waarop beslag kan worden gelegd. 

De nieuwe grenzen vanaf 1 januari 2022 zijn: 

Maandelijkse netto-beroepsinkomsten Beslagbaar gedeelte Bedrag waarop beslag kan worden gelegd per schijf
0,00 euro tot 1.186 euro 0 % 0,00 euro
1.186,01 euro tot 1.274,00 euro 20 % 17,60 euro
1.274,01 euro tot 1.406,00 euro 30 % 39,60 euro
1.406,01 euro tot 1.538,00 euro 40 % 52,80 euro
1.538,01 euro en meer 100 % het volledige bedrag boven 1.538,01 euro

 

Andere maandelijkse inkomsten Beslagbaar gedeelte Bedrag waarop beslag kan worden gelegd per schijf
0,00 euro tot 1.186,00 euro 0 % 0,00 euro
1.186,01 euro tot 1.274,00 euro 20 % 17,60 euro
1.274,01 euro tot 1.538,00 euro 40 % 105,60 euro
1.538,01 euro en meer 100 % het volledige bedrag boven 1.538,01 euro


​De grenzen worden verhoogd met 73,00 euro per kind ten laste.

Opgelet: op bepaalde inkomsten kan geen beslag worden gelegd. Meer informatie vind je onder 'Kan er beslag worden gelegd op heel je inkomen?'

 1. Innings- en kwijtingsrechten gerechtsdeurwaarders

Inningstarieven 2022 (21% BTW inbegrepen)

Inningsrecht: 1% van de hoofdsom en interesten met als minimum € 15,92 en als maximum € 157,92.

Kwijtingsrecht op afkorting:

van € 0 tot € 24,99 € 3,27
van € 25 tot € 124,99 € 5,49
van € 125 tot € 249,99 € 9,06
van € 250 tot € 494,99 € 15,92
van € 495 tot € 744,99 € 34,04
vanaf € 745 € 45,12 (het maximum)

 

 1. De gezondheidsindex en de consumptieprijsindex

Je hebt een indexcijfer nodig om bedragen aan te passen aan de stijging of daling van de andere kosten in de maatschappij (= indexeren). Dat gebeurt met huurprijzen, onderhoudsgelden, uitkeringen, …

Er bestaat een gezondheidsindex en een consumptieprijsindex. Beiden vind je per maand terug op de website van de Federale Overheidsdienst Economie.

De indexering van de huurprijs gebeurt met de gezondheidsprijsindex. Voor onderhoudsbijdragen wordt vaak de consumptieprijsindex gebruikt.

 1. Verjaringstermijnen

Je vindt een overzicht van de verjaringstermijn van enkele veel voorkomende schulden onder 'documenten'.

Je leest meer informatie over de verjaring van schulden in onze fiches. Ga naar 'Verjaring van schulden'.

 

 1. Berekening van de indexering van de huurprijs

Op de website van de Federale Overheidsdienst Economie kan je met de huurcalculator eenvoudig zelf de indexering van je huurprijs berekenen.

Huurcalculator

 

 1. Rechtsplegingsvergoeding

De partij die de procedure wint, heeft recht op een tussenkomst in het ereloon en de kosten van zijn advocaat.

Niet de werkelijke kosten worden terugbetaald, maar een bepaald bedrag wordt vergoed. Dat heet de rechtsplegingsvergoeding.

Het bedrag hangt af van de waarde van de procedure, dat is het bedrag dat in de procedure gevraagd wordt.

De tabel hieronder bevat de rechtsplegingsvergoedingen voor de procedures die over een geldsom gaan (huurachterstal, onbetaalde factuur, enz.) en voor procedures die niet in een bepaald bedrag kunnen uitgedrukt worden (bijvoorbeeld het uitdoen van een boom, enz.). Hierbij vind je de bedragen vanaf 1 juni 2021.

Bedrag dat gevraagd wordt in de procedure Basisbedrag rechtsplegings-
vergoeding
Minimumbedrag rechtsplegings-
vergoeding
Maximumbedrag rechtsplegings-
vergoeding

Tot 250 euro  

195 euro 97,5 euro 390 euro

Van 250,01 tot 750 euro 

260 euro 162,5 euro

650 euro

Van 750,01 tot 2.500 euro

520 euro 260 euro 1.300 euro
Van 2.500,01 tot 5.000 euro 845 euro 487,5 euro 1.950 euro
Van 5.000,01 tot 10.000 euro 1.170 euro 650 euro 2.600 euro
Van 10.000,01 tot 20.000 euro 1.430 euro 812,5 euro 3.250 euro
Van 20.000,01 tot 40.000 euro 2.600 euro 1.300 euro 5.200 euro
Van 40.000,01 tot 60.000 euro 3.250 euro 1.300 euro 6.500 euro
Van 60.000,01 tot 100.000 euro 3.900 euro 1.300 euro 7.800 euro
Van 100.000,01 tot 250.000 euro 6.500 euro 1.300 euro 13.000 euro
Van 250 000,01 tot 500.000 euro 9.100 euro 1.300 euro 18.200 euro
Van 500.000,01 tot 1.000.000 euro 13.000 euro 1.300 euro 26.000 euro
Meer dan 1.000.000,01 euro 19.500 euro 1.300 euro  39.000 euro
Procedures die niet in een bepaald bedrag uitgedrukt kunnen worden 1.560 euro 97,5 euro 13.000 euro

 

 1. Bedragen van het leefloon

De bedragen van het leefloon op 1 januari 2022:

  Basisbedrag       Jaarlijks leefloon vanaf 1/1/2022 Maandelijks leefloon vanaf 1/1/2022

Categorie 1
​Samenwonende

5.773,18 euro

8.578,37 euro

714,86 euro 

Categorie 2
Alleenstaande

8.659,78 euro

12.867,57 ​euro 1.072,30 euro
Categorie 3
Met personen ten laste
11.703,23  euro 17.389,83 ​euro 1.449,15 euro

 

 1. Bedragen van je belastingaangifte

Belastingvrije som

Artikels 131 tot 133 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen

 

Geïndexeerd bedrag
Aanslagjaar 2020
Inkomsten 2019

Geïndexeerd bedrag 
Aanslagjaar 2021
Inkomsten 2020

Basisbedrag

Belastingvrije som

8.860

8.990 4.875
Verhoging bij een handicap 1.610 1.630 870

 

Verhoging als je kinderen ten laste hebt

  Geïndexeerd bedrag
Aanslagjaar 2020
Inkomsten 2019
Geïndexeerd bedrag 
Aanslagjaar 2021
Inkomsten 2020
Basisbedrag
1 kind ten laste 1.610

1.630

870

2 kinderen ten laste

4.150

4.210

 

2.240

3 kinderen ten laste 9.290

9.430

5.020

4 kinderen ten laste 15.030

15.250

8.120

extra per kind na het 4de 5.740

5.820

3.100

       
extra per kind onder de 3 jaar
waarvoor je geen kosten van
kinderopvang aftrekt
600

610

325
       
extra als je alleen woont met
1 of meer kinderen ten laste
1.610

1.630

870

 

Verhoging als je andere personen ten laste hebt

  Geïndexeerd bedrag

Aanslagjaar 2020
Inkomsten 2019

Geïndexeerd bedrag 
Aanslagjaar 2021
Inkomsten 2020
Basisbedrag
Extra verhoging voor elke (groot)ouder, broer of zus ten laste 1.610 1.630 870
Extra verhoging voor elke (groot)ouder, broer of zus ten laste ouder dan 65 jaar 3.220 3.270 1.470

 

Personen ten laste

Artikels 136, 140, 141, 142 en 143 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen

  Geïndexeerd bedrag

Aanslagjaar 2020
Inkomsten 2019

Geïndexeerd bedrag 
Aanslagjaar 2021
Inkomsten 2020
Basisbedrag 
Maximum netto inkomsten voor personen ten laste  3.330 3.380 1.800
       
Maximum netto inkomsten voor kinderen ten laste van de belastingplichtige die alleen belast wordt 4.810 4.880

2.600

Maximum netto inkomsten voor gehandicapte kinderen ten laste van de belastingplichtige die alleen belast wordt 6.110 6.200

3.300

       
Maximumbedrag van de onderhoudsuitkeringen toegekend aan uw kind waar geen rekening mee wordt gehouden bij het bepalen van hun netto-inkomsten 3.330 3.380 1.800
       
Maximumbedrag van de inkomsten uit een studentenovereenkomst voor het bepalen van de inkomsten 2.780 2.820 1.500

 

Pensioensparen

Artikel 1458 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen

  Geïndexeerd bedrag

Aanslagjaar 2020
Inkomsten 2019

Geïndexeerd bedrag 
Aanslagjaar 2021
Inkomsten 2020
 Basisbedrag
Grensbedrag pensioensparen voor een belastingvermindering van 30% 980 990 625
Grensbedrag pensioensparen voor een belastingvermindering van 25% 1.260 1.270 800

 

Forfaitaire beroepskosten voor werknemers

Artikel 51 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen

  Aanslagjaar 2020
Inkomsten 2019
Aanslagjaar 2021
Inkomsten 2020
% dat afgetrokken wordt van de inkomsten 30% 30%
Maximumbedrag van de forfaitaire beroepskosten 4.810 4.880