Wordt je verblijfskaart ingetrokken als je als student van buiten de Europese Unie maatschappelijke hulp vraagt aan het OCMW?

Het risico is groot dat de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) je kaart intrekt of niet meer verlengt. Een van de voorwaarden voor een verblijfskaart als student is dat je voldoende inkomsten moet hebben. Voor het academiejaar 2022-2023 is dat bedrag 730 euro. Bij de verlenging van je kaart controleert de DVZ elk jaar of je nog aan de voorwaarden voldoet. Ook in de loop van het academiejaar kan de DVZ beslissen om je verblijfskaart in te trekken als blijkt da...

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Terug naar de boomstructuur Home