Wordt er rekening gehouden met de inkomsten van de personen met wie je samenwoont als je maatschappelijke hulp vraagt?

Het OCMW mag maar moet er geen rekening mee houden. De wet zegt niet dat het OCMW rekening moet houden met de inkomsten van de personen met wie je samenwoont. Bij een aanvraag voor leefloon is dat anders, dan moet het OCMW dat wel doen. Het OCMW gaat na of je in jouw concrete situatie hulp nodig hebt om een menswaardig leven te kunnen leiden. Je moet dan bewijzen dat je, ondanks dat je samenwoont met mensen met inkomsten, behoeftig bent en dat je hulp van het OCMW nodig hebt ...

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Terug naar de boomstructuur Home