Wordt de bewindvoerder gecontroleerd?

Ja.

 1. In het begin:
  Bij het aanvaarden van zijn opdracht moet de bewindvoerder een verslag opstellen voor de vrederechter. Dat is het patrimoniumverslag. Daarin staan de samenstelling van het vermogen en de levensomstandigheden van de beschermde persoon beschreven.
   
 2. Daarna:
  Jaarlijks moet de bewindvoerder een jaarverslag over zijn beheer uitbrengen. In dat verslag vermeldt hij alles wat er in het voorbije jaar is gebeurd (aantal ontmoetingen, beschrijving van leefsituatie en van de familiale context,...). 

  In dat jaarverslag moet hij ook de inkomsten en uitgaven van de beschermde persoon beschrijven. Zo kan de vrederechter de verrichtingen en de bedragen op de bankrekeningen controleren.

De bewindvoerder moet daarvoor gebruik maken van modelverslagen.
Die modelverslagen zijn te vinden op de website van FOD Justitie.

Hij bezorgt de verslagen aan:

 • de vrederechter;
 • de beschermde persoon;
 • de vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon kan ook de rekeningen nakijken en de bewindvoerder ter verantwoording roepen als bepaalde punten hem niet voldoende onderbouwd lijken.

 1. Op elk moment:
  Tijdens de bewindvoering kan iedereen die er belang bij heeft naar de vrederechter gaan wanneer hij twijfels heeft over het beheer van de bewindvoerder.
  Dat kan door een gewone brief naar de vrederechter te sturen.
  Als je twijfels hebt, neem dan eerst contact op met de bewindvoerder zelf voordat je naar de vrederechter stapt. Soms vind je in het jaarverslag al het antwoord op de vraag.

Wanneer de ouders zijn aangewezen als bewindvoerders, kan de vrederechter de rapporteringsverplichting versoepelen. Hij bepaalt dan, na een gesprek met de ouders, met de beschermde persoon en met de vertrouwenspersoon, het tijdstip waarop en de frequentie waarmee de ouders verslag uitbrengen.

Terug naar de boomstructuur
x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home