Wordt de bewindvoerder gecontroleerd?

Ja. In het begin: Bij het aanvaarden van zijn opdracht moet de bewindvoerder een verslag opstellen voor de vrederechter. Dat is het patrimoniumverslag. Daarin staan de samenstelling van het vermogen en de levensomstandigheden van de beschermde persoon beschreven.   Daarna: Jaarlijks moet de bewindvoerder een jaarverslag over zijn beheer uitbrengen. In dat verslag vermeldt hij alles wat er in het voorbije jaar is gebeurd (aantal ontmoetingen, beschrijving van ...

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Terug naar de boomstructuur Home