Wie neemt de beslissingen over de kinderen als de ouders samenwonen?

Beide ouders hebben ouderlijk gezag.

Ze nemen samen alle beslissingen over hun kind.

Het is het principe van het ‘gezamenlijk ouderlijk gezag’.

Dat betekent dat de andere ouder zijn akkoord moet geven bij elke beslissing over het kind.
Dat kan bijvoorbeeld gaan over:

  • de inschrijving in een school;

  • de toestemming voor een operatie;

  • geld beleggen van het kind;

Ook als de ouders apart wonen, is het principe van ‘gezamenlijk ouderlijk gezag’ ​het uitgangspunt. Ze moeten ook samen de beslissingen over de kinderen nemen. Alleen een rechter kan het wijzigen en een andere manier bepalen om het ouderlijk gezag uit te oefenen. Hij doet dat enkel in zeer uitzonderlijke situaties.

Ouders worden verondersteld overeen te komen. Lukt dat niet, kunnen ze zich wenden tot een bemiddelaar om er samen uit te geraken.
Een lijst van erkende familiaal bemiddelaars vind je hier.

Het zijn enkel de juridische ouders die het ouderlijk gezag hebben. Dat zijn de ouders die officieel geregistreerd staan als vader of moeder. Ook adoptieouders oefenen het ouderlijk gezag uit.
Daarentegen:

  • De biologische vader van wie de afstamming juridisch niet is vastgelegd, kan niet beslissen over het kind, ook niet als het kind bij hem zou wonen.
  • De stiefouder heeft ook geen ouderlijk gezag, zelfs als het kind bij hem woont en als hij mee de kosten betaalt.
Terug naar de boomstructuur
x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home