Wie neemt de beslissingen over de kinderen als de ouders gescheiden leven?

Beide ouders hebben ouderlijk gezag. De ouders die gescheiden leven, moeten samen alle beslissingen nemen over de minderjarige kinderen. Ook hier geldt het principe van ‘gezamenlijk ouderlijk gezag’. Het gaat daarbij enkel over de juridische ouders, dus de personen die officieel als ouder geregistreerd staan. De adoptieouders vallen daar ook onder. De biologische vader die nooit officieel als vader is vastgesteld, kan niet beslissen over het kind, zelfs als het kind bij hem zou wonen...

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Terug naar de boomstructuur Home