Wie kan er worden aangesteld als voogd?

De vrederechter stelt bij voorkeur als voogd iemand aan uit de naaste familie van het kind . Als er geen familie is, dan kan de vrederechter een advocaat aanstellen. De voogd moet geschikt zijn om het kind op te voeden en om zijn goederen te beheren.   Bij zijn keuze houdt de vrederechter rekening met: de leeftijd, de gezondheid, de woon- of verblijfplaats, het beroep, enz. van de eventuele voogd; ...

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Terug naar de boomstructuur Home