Wie kan er een verblijfsvergunning krijgen door erkenning?

Het kind, de vader of de moeder.

 • Voor het kind dat in België wordt geboren:
   
  • Als de moeder Belgische is of een verblijfskaart heeft, stelt er zich geen probleem, omdat het kindje van bij de geboorte dezelfde papieren krijgt als zijn moeder.
    
  • Als de moeder van het kind illegaal verblijft, zijn er verschillende mogelijkheden:
   • de vader erkent het kind voor of op bij de geboorte:
    • als de vader Belg is krijgt het kind automatisch de Belgische nationaliteit;
    • als de vader een vreemdeling is die legaal verblijft met een verblijfskaart, dan krijgt het kind automatisch dezelfde verblijfskaart als de vader.
      
   • de vader erkent het kind later:
    het antwoord hangt af van de situatie van de vader:
    • Welke nationaliteit had de vader bij de geboorte van het kind?
    • Welke nationaliteit heeft de vader bij de erkenning van het kind?
    • Welke verblijfskaart heeft de vader?
    • Hoe oud is het kind bij de erkenning?
    • Enz.

     Afhankelijk van het antwoord op die vragen, krijgt het kind automatisch een verblijfskaart krijgen of moet het gezinshereniging vragen.
      
  • Als de beide ouders illegaal verblijven, kan het kind wel worden erkend, maar krijgt het door de erkenning geen verblijfsvergunning.
    
 • Voor de ouders van het kind dat in België is geboren:
   
  • Als illegaal verblijvende ouder heb je na de erkenning niet automatisch recht op een verblijfskaart.
    
   • Als je de ouder bent van een minderjarig Belgisch of een Unieburger kan je gezinshereniging vragen.
    Er moet een ouder-kind relatie zijn.
    Als je kind een minderjarige Unieburger is, moet je ook voldoende inkomsten hebben om het kind te onderhouden.
     
   • Als je de ouder bent van een kind met een verblijfskaart, dan kan je een verblijfskaart vragen.
    Je vraagt de verblijfskaart om humanitaire redenen.
    Er is geen procedure om gezinshereniging te vragen met je minderjarig kind dat in België is geboren is en vreemdeling is.
 • ​​Opgelet! Sinds 1 april 2018 zijn de regels om een kind te erkennen strenger geworden. De gemeente kan onderzoeken of het om een schijnerkenning gaat en eventueel zelfs weigeren dat je je kind erkent.

Meer info vind je op de fiche: ‘Kan de gemeente de erkenning van je kind weigeren?

Terug naar de boomstructuur
x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home