Wie kan een verzoek om iemand onder bewind te plaatsen indienen?

Voor je verder leest

Voor 1 juni 2021 moest je de aanvraag doen via een papieren verzoekschrift bij de vrederechter.  Nu moet je dat online doen via de website van het Centraal Register van bescherming van de personen. 

 

 

Elke persoon die er een belang bij heeft, kan bij de vrederechter een verzoek indienen om iemand onder bewind te laten plaatsen.

Het beste is de te beschermen persoon te motiveren om dat zelf te doen en hem/haar daar eventueel bij te helpen. 

Als die persoon dat weigert of als het dringend is, dan kan elke persoon die er een belang bij heeft het verzoek indienen (een familielid, een buur, iemand van gezinshulp, een (klein)kind, een hulpverlener, enz.).

De verzoeker kan ook een instelling of een rechtspersoon (een vennootschap of vzw) zijn.  Als je als hulpverlener een verzoek wil indienen voor een cliënt, dan doe je de aanvraag namens de organisatie waarvoor je werkt. De organisatie moet zijn ingeschreven zijn in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO). De hulpverlener moet zich aanmelden als werknemer van de organisatie. 

Opgelet: als de rechter na het doorlopen van de procedure beslist dat er geen reden is om de persoon onder bescherming te plaatsen, dan zal de indiener van het verzoek wellicht de kosten van de procedure moeten betalen. 

 

 

Terug naar de boomstructuur
x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home