Wie kan een verzoek indienen om iemand onder bewind te plaatsen?

Elke persoon die er een belang bij heeft, kan bij de vrederechter een verzoek indienen om iemand onder bewind te laten plaatsen. Het beste is de te beschermen persoon te motiveren om dat zelf te doen en hem/haar daar eventueel bij te helpen.  Als die persoon dat weigert of als het dringend is, dan kan elke persoon die er een belang bij heeft het verzoek indienen (een familielid, een buur, iemand van gezinshulp, een (klein)kind, een hulpverlener, enz.). ...

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Terug naar de boomstructuur Home