Wie heeft het ouderlijk gezag als er maar één ouder is die alleen de beslissingen over de minderjarige moet nemen?

 Het is mogelijk dat één ouder alleen de beslissingen over zijn kind moet nemen:

  • ofwel omdat het kind geen andere juridische ouder heeft, bijvoorbeeld omdat de vader het kind niet heeft erkend;
  • ofwel omdat de andere ouder is overleden;
  • ofwel omdat de andere ouder geen beslissingen kan nemen. Dat kan zijn door:
    • psychische redenen, bijvoorbeeld een geestesziekte die verhindert om beslissingen te kunnen nemen;
    • fysieke redenen, bijvoorbeeld iemand die naar het buitenland is vertrokken zonder enig teken van leven te geven gedurende een lange tijd of iemand die in een coma ligt; 
    • juridische redenen: wanneer er een beschermingsstatuut is opgelegd dat zorgt dat de persoon geen beslissingen kan nemen. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat bij de plaatsing onder bewind door de vrederechter werd beslist dat de beschermde persoon niet in staat is het ouderlijk gezag uit te oefenen. Het is belangrijk de beslissing van de vrederechter na te lezen om te weten welke handelingen de beschermde persoon nog kan stellen.

In dat geval oefent de andere ouder het ouderlijk gezag alleen uit. Dat betekent dat de ouder met het ouderlijk gezag beslissingen kan nemen over de minderjarige, in principe zonder enige inmenging van buitenaf.
Zolang er nog één ouder is met ouderlijk gezag, is er geen sprake van een voogdij. De vroegere ‘familieraad’ bestaat niet meer.

x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home