Wie heef het ouderlijk gezag als geen van beide ouders in staat is beslissingen te nemen over de persoon en de goederen van de minderjarige?

Het is mogelijk dat geen van beide ouders beslissingen over het kind kan nemen. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn:

  • beide ouders zijn overleden;
  • het kind heeft geen juridische ouders (die situatie is zeer zeldzaam);
  • het is voor beide ouders onmogelijk om beslissingen te nemen.

Het kan voor een ouder onmogelijk zijn om beslissingen te nemen door:

  • psychische redenen, bijvoorbeeld een geestesziekte die verhindert om beslissingen te kunnen nemen;
  • fysieke redenen, bijvoorbeeld iemand die naar het buitenland is vertrokken zonder enig teken van leven te geven gedurende een lange tijd of iemand die in een coma ligt;
  • juridische redenen: wanneer er een beschermingsstatuut is opgelegd dat maakt dat de persoon niet in staat is om beslissingen te nemen. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat bij de plaatsing onder bewind door de vrederechter werd beslist dat de beschermde persoon niet in staat is het ouderlijk gezag uit te oefenen. Het is belangrijk de beslissing van de vrederechter na te lezen om te weten welke handelingen de beschermde persoon nog kan stellen.

In die situaties waarin geen van beide ouders kan beslissen, valt de voogdij open. Er moet dan door de rechtbank een voogd worden aangeduid. Die voogd zal de beslissingen over de minderjarige nemen.

Terug naar de boomstructuur
x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home