Wie is eigenaar van jullie auto als jullie gehuwd zijn?

Dat hangt af van jullie huwelijksvermogensstelsel.

 • Hebben jullie geen huwelijkscontract afgesloten, dan zijn jullie gehuwd onder het wettelijk stelsel. Dat is de gemeenschap van aanwinsten.
  • Alle goederen die je voor het huwelijk had, blijven jouw eigendom;
  • Alles wat je tijdens het huwelijk hebt aangekocht is gemeenschappelijk, ongeacht wie van jullie beiden de aankoop heeft gedaan.
   De schulden verbonden aan die aankopen na het huwelijk zijn ook gemeenschappelijk.

Dat geldt tot de ontbinding van het huwelijk.
Als jullie tijdelijk uit mekaar gaan (een feitelijke scheiding), dan kan je aan de familierechtbankeen regeling vragen rond het gebruik van de gemeenschappelijke goederen en de betaling van de gemeenschappelijke schulden.

Een uitzondering daarop is de wederbelegging van geld uit eigen goederen. Wanneer je bijvoorbeeld een appartement dat je voor het huwelijk had, verkoopt en dat geld gebruikt om een auto te kopen, dan is die auto jouw eigendom.
Opgelet: wanneer er veel tijd tussen de verkoop en aankoop zit, is het niet altijd gemakkelijk om de band tussen het geld en het oorspronkelijk eigen goed te bewijzen.

 • Hebben jullie een huwelijkscontract, dan is het belangrijk daarin na te lezen hoe jullie vermogen geregeld is.
  Mogelijke stelsels zijn:
  • de volledige scheiding van goederen;
   Alle goederen die je had voor je huwelijk en alle goederen die je alleen aankoopt tijdens het huwelijk blijven jouw eigendom.
   De schulden die uit de aankoop voortkomen, moet je ook zelf alleen betalen. Ook de inkomsten (bijvoorbeeld huurinkomsten) zijn enkel voor jou.

   Jullie kunnen daarnaast goederen samen aankopen. Dat zijn goederen in onverdeelheid. Jullie zijn beiden eigenaar. Elk voor de helft of volgens een andere gekozen verdeling. Jullie zijn samen verantwoordelijk voor de schulden eraan verbonden en krijgen samen de inkomsten.
    
  • de volledige gemeenschap van goederen.
   Je maakt alles gemeenschappelijk, zowel wat je voor het huwelijk had als wat je daarna ontvangt of koopt. Er zijn geen eigen vermogens.

Opgelet:

 1. Er bestaat een vermoeden van gemeenschappelijkheid. Dat betekent dat je moet kunnen bewijzen dat een goed jouw eigendom is. Als je dat niet kan, is het eigendom van jullie beiden.
   
 2. Het is mogelijk dat de schuldeiser (bijvoorbeeld de bank) vraagt dat er iemand borg staat voor de aankoop van een goed. Je echtgeno(o)t(e) koopt dan wel alleen het goed aan, maar als jij borg staat, zal je toch kunnen worden aangesproken om te betalen, zonder dat je eigenaar bent.
Terug naar de boomstructuur
x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home