Welke veroordelingen komen op je uittreksel uit het strafregister?

Het uittreksel vermeldt alle uitspraken van de rechtbank waarin je veroordeeld wordt voor een strafbaar feit. Dat zijn uitspraken van de politierechtbank, de correctionele rechtbank en het hof van assisen. Een burgerrechtelijke uitspraak waarin de vrederechter je oplegt om achterstallige huur te betalen aan je verhuurder staat dus niet op je uittreksel. Het strafregister bevat verschillende informatie, in chronologische volgorde: een veroordeling tot een politie...

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Terug naar de boomstructuur Home