Welke stappen moet je als vreemdeling zetten om te kunnen huwen?

Je gaat naar het gemeentehuis en verklaart dat je wil huwen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar je woont.

Jullie moeten dat samen in persoon doen. 
Kan 1 van beiden er niet bij zijn, dan moet je een geschreven en gelegaliseerde toestemming van de afwezige hebben.

Je brengt de documenten mee die je nodig hebt om te huwen: identiteitsdocument, geboorteakte …
Meer informatie vind je op de fiche ‘Welke documenten moet je verzamelen om te kunnen huwen in België?

De ambtenaar van de burgerlijke stand kijkt na of alle voorwaarden om te kunnen huwen in België vervuld zijn. In ruil krijg je een ontvangstbewijs.
Vanaf de datum van het ontvangstbewijs heeft de ambtenaar van de burgerlijke stand 1 maand de tijd om de documenten na te kijken en de huwelijksaangifte op te maken. 
Soms wordt de huwelijksaangifte onmiddellijk opgemaakt. Vraag dat de datum waarop je wil huwen wordt vermeld op de huwelijksaangifte. 


De ambtenaar van de burgerlijke stand voltrekt het huwelijk minstens 14 dagen voor en maximum 6 maanden na de huwelijksaangifte. 

Je kan vragen om maximum 4 getuigen aan te duiden om aanwezig te zijn bij het huwelijk, maar dat hoeft niet.  

Enkel het huwelijk dat op de gemeente voltrokken wordt, is erkend in België.  Een religieus huwelijk heeft geen juridische gevolgen.
Als bewijs van je huwelijk krijg je een huwelijksakte.

De procedure verloopt op dezelfde wijze als je een vreemdeling bent die illegaal verblijft of die een tijdelijke verblijfskaart heeft.  Er zijn wel een paar bijkomende regels. 
Meer informatie vindt je in de fiche: ‘Verloopt de huwelijksaangifte op dezelfde wijze voor een Belg of voor een vreemdeling?

Terug naar de boomstructuur
x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home