Welke rechter beslist over de verblijfsregeling van de kinderen?

De familierechtbank.

Sinds 1 september 2014 behandelt de familierechtbank alle familiezaken. Daarin zitten ook de beslissingen over de verblijfsregeling van het kind. Dat is zo, ongeacht of de ouders getrouwd, officieel of feitelijk gescheiden of wettelijk of feitelijk samenwonend zijn.

Zijn de ouders het helemaal of gedeeltelijk eens over de verblijfsregeling, dan kunnen ze die afspraken schriftelijk vastleggen in een akkoord en dat officieel laten goedkeuren door de familierechter. Dat wordt homologeren van de overeenkomst genoemd. Zijn er bepaalde elementen waarover de ouders het niet eens geraken, dan kan de rechter aanvullend over die punten de knoop doorhakken.

De bevoegde familierechtbank is die van de plaats waar het kind gedomicilieerd is. Is de verblijfsregeling een deel van de echtscheidingsprocedure, dan zijn de bevoegdheidsregels voor echtscheiding van toepassing. Meer info daarover vind je onder 'echtscheiding'.

Het is dezelfde familierechter die ook in de toekomst bevoegd blijft wanneer bijvoorbeeld een ouder later de verblijfsregeling wil wijzigen.

Als de rechter beslist over de verblijfsregeling van het kind, beslist hij meestal ook waar het kind gedomicilieerd zal zijn.

Een procedure bij de familierechter wordt gestart via een verzoekschrift dat neergelegd wordt op de griffie van de familierechtbank. De griffier plaatst de zaak op de agenda van de rechtbank, dat wordt 'op de rol' plaatsen genoemd. Daar zijn kosten aan verbonden: de rolrechten. De rechter bepaalt op het einde van de procedure wie die moet betalen.

Terug naar de boomstructuur
x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home