Welke procedure moet het OCMW volgen om de terugbetaling van het leefloon te vragen?

Vooraleer het OCMW beslist om je leefloon terug te vorderen, moet het je in principe vooraf horen. Eens er een beslissing is, wordt je daar schriftelijk van op de hoogte gebracht. In die beslissing moet minstens staan: de vaststelling dat je onterecht geld ontvangen hebt; het totale bedrag en de berekening van het onterecht ontvangen geld; de wettelijke regels die overtreden werden; de verjaringstermijn; dat je aan het OCMW kan vragen om af te ...

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Terug naar de boomstructuur Home