Welke onderhoudsplichtigen kan het OCMW je verplichten om aan te spreken als je een leefloon vraagt?

Het gaat enkel om: je echtgeno(o)t(e) of ex-echtgeno(o)t(e); je ouders of kinderen; je adoptie-ouders of geadopteerde kinderen. Wat betreft je ex-echtgeno(o)t(e): het OCMW kan je enkel verplichten om hem/haar aan te spreken als hij/zij nog een onderhoudsplicht heeft. Je ex-echtgeno(o)t(e) heeft geen onderhoudsplicht meer: als de echtscheidingsprocedure definitief is afgerond op het moment van de aanvraag bij het OCMW; en als het echtschei...

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home