Welke kosten mag het ziekenhuis aanrekenen als je je ziekenhuisfactuur te laat betaalt?

Het ziekenhuis mag 3 soorten kosten aanrekenen als je te laat betaalt:

 • een vaste schadevergoeding: die schadevergoeding moet in de algemene voorwaarden staan die je krijgt bij de opname of later tijdens je verblijf in het ziekenhuis, bijvoorbeeld als je bewusteloos was toen je werd opgenomen. In sommige gevallen, wanneer het bedrag onredelijk hoog is, kan de rechter op jouw vraag het bedrag verminderen.
   
 • nalatigheidsintresten: elke schuldeiser mag nalatigheidintresten aanrekenen vanaf de aanmaning om te betalen (= de ingebrekestelling). Die intresten worden berekend aan de wettelijke intrestvoet. In de algemene voorwaarden kan staan dat er geen ingebrekestelling nodig is om de intresten te doen lopen. Er kan ook een hogere intrestvoet dan de wettelijke intrestvoet instaan. De rechter kan die intrestvoet op jouw vraag verminderen, als die onredelijk hoog is.
   
 • administratieve kosten: het ziekenhuis kan de terugbetaling vragen van de kosten die gemaakt moesten worden om de onbetaalde schuld in te vorderen.
  Daarvoor moet het ziekenhuis:
  • ofwel aantonen dat de kosten terecht gemaakt zijn en waarvoor;
  • ofwel de kosten uitdrukkelijk voorzien in de algemene voorwaarden.
Terug naar de boomstructuur
x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home