Welke documenten moet je verzamelen om te kunnen huwen?

De ambtenaar kan alleen een huwelijksaangifte opstellen, wanneer volgende documenten worden voorgelegd: een kopie van je geboorteakte; een bewijs van je identiteit (bijvoorbeeld je identiteitskaart); een bewijs van het feit dat je ongehuwd bent en van je echtscheiding of de nietigverklaring als je gehuwd bent geweest; een bewijs van je inschrijving in het bevolkingsregister, het vreemdelingenregister of het wachtregister en/of van je huidige verblijfplaats. Indi...

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Terug naar de boomstructuur Home