Welke documenten moet je verzamelen om te huwen in België?

Om in België te huwen, bezorg je de volgende documenten aan de ambtenaar van de burgerlijke stand:

 • een bewijs van je identiteit: je identiteitskaart of je verblijfskaart. Als je illegaal verblijft breng je je paspoort mee of eventueel een ander document met een foto;
 • je geboorteakte.
  Als je in België bent geboren of als je vroeger al eens een geboorteakte uit het buitenland hebt gebruikt, dan hoef je in principe geen nieuwe akte voor te leggen.
  De ambtenaar van de burgerlijke stand kan je geboorteakte dan opvragen in de DABS;
  Zie ook de fiche ‘Wat moet je doen als je geen geboorteakte kan bekomen uit je land van herkomst?
 • je bewijs van woonst.
  Als je Belg bent of legaal verblijft, dan vraagt de ambtenaar dat op in het rijksregister.
  Als je geen legaal verblijf hebt, dan vraagt de ambtenaar van de burgerlijke stand aan de wijkagent om te controleren of je op het opgegeven adres woont;
 • als je toekomstige echtgeno(o)t(e) niet aanwezig kan zijn bij de huwelijksaangifte, een geschreven en gelegaliseerde toestemming van de afwezige;
 • als je geen Belg bent, heb je een bewijs van wetgeving nodig
  Dat is een attest dat je opvraagt bij de ambassade of het consulaat van je land van herkomst en waarin staat dat je voldoet aan de voorwaarden van je land om te huwen. Je moet dat document ook voorleggen als je hier legaal verblijft.

Als je geen inschrijving hebt in België, breng je ook nog de volgende documenten mee:

 • attest van nationaliteit;
 • bewijs dat je niet gehuwd bent of dat je vorige huwelijk is ontbonden (door echtscheiding of overlijden) of is vernietigd. 
  Als je vroeger al gehuwd bent geweest, en dat huwelijk is in België voltrokken en/of ontbonden, dan kan je aan de ambtenaar van de burgerlijke stand vragen om het bewijs dat je ongehuwd bent in de DABS op te vragen. Als de ambtenaar twijfelt of je ondertussen misschien toch een ander huwelijk zou hebben gehad, kan hij je vragen om een nieuw bewijs van ongehuwde staat te vragen op je ambassade of consulaat.

De documenten in een vreemde taal moeten worden vertaald naar het Frans, Nederlands of Duits. Sommige gemeenten vragen dat alle documenten naar het Nederlands worden vertaald. De documenten van een ambassade of consulaat moeten worden gelegaliseerd. 
Je vindt meer informatie op de website van de federale overheidsdienst buitenlandse zaken.

 

Terug naar de boomstructuur
x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home