Welke documenten heb je nodig voor gezinshereniging met een familielid dat een Unieburger is?

Je moet volgende documenten voorleggen: je paspoort of identiteitskaart; een kopie van de identiteitskaart van de Unieburger bij wie je komt wonen; bewijs van jullie familieband: huwelijksakte (voor een echtgeno(o)t(e)) geboorteakte (voor een kind) huwelijksakte + geboorteakte (voor een stiefkind) Als de Dienst Vreemdelingenzaken twijfelt aan de documenten, kan een DNA-test worden bevolen. Sommige catego...

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Terug naar de boomstructuur Home