Welke documenten heb je nodig voor gezinshereniging met een familielid dat Belg is of een Unieburger?

Je moet volgende documenten voorleggen:

 • je paspoort of identiteitskaart;
 • een kopie van de identiteitskaart van het Belgisch familielid of de Unieburger bij wie je komt wonen;
 • bewijs van jullie familieband:
  • Huwelijksakte (voor een echtgeno(o)t(e))
  • Geboorteakte (voor een kind)
  • Huwelijksakte + geboorteakte (voor een stiefkind)
  • Als de Dienst Vreemdelingenzaken twijfelt aan de documenten, kan een DNA-test worden bevolen.
    

Sommige categorieën van familieleden moeten bijkomende documenten verzamelen:

 • als je gezinshereniging vraagt met je (stief)ouder en je bent ouder dan 21 jaar: bewijs dat je ten laste bent;
 • als je gezinshereniging vraagt met je (stief)ouder en je bent minderjarig: bewijs dat de ouder bij wie je komt wonen het ouderlijk gezag heeft. Bij een gedeeld ouderlijk gezag is, moet de andere ouder toestemmen met je verhuis naar België;
 • bewijs van je duurzame relatie als het gaat om een aanvraag met een partner wet wie je wettelijk samenwoont of een duurzame relatie hebt;
 • enz.
  Je vindt meer informatie op de fiche ‘Met welk familielid kan je gezinshereniging aanvragen?’ en op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken.

Opgelet! Voor gezinshereniging met een Belg zijn er strengere regels dan voor gezinshereniging met een Unieburger.
Je vindt meer informatie op de fiche ‘Welke bijkomende documenten heb je nodig voor gezinshereniging met een Belg?’

 

De documenten die uit het buitenland komen, moet je laten legaliseren . Je vindt meer info op: www.diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/legalisatie_van_documenten.
De documenten die zijn opgesteld in een vreemde taal moeten worden vertaald naar het Nederlands, Frans of Duits.
In België gebeurt de vertaling door een beëdigd vertaler, in het buitenland door een vertaler aangeduid door het consulaat.

Terug naar de boomstructuur
x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home