Welke bijkomende documenten heb je nodig voor gezinshereniging met een Belg?

De regels voor gezinshereniging met een Belg zijn strenger dan die voor gezinshereniging met een Unieburger. 

Je moet de documenten voorleggen die zijn opgesomd in de fiche ‘Welke documenten heb je nodig om gezinshereniging aan te vragen met een Belgisch/Europees familielid?

Daarnaast heb je bijkomende documenten nodig:

  1. Als je meerderjarig bent en gezinshereniging vraagt met een Belg moet je een administratieve bijdrage betalen.
     
  2. De Belg bij wie je komt wonen moet bewijzen dat hij/zij:
  • voldoende huisvesting heeft;
  • een ziekteverzekering heeft voor zichzelf en de leden van zijn/haar gezin;
  • stabiele en toereikende inkomsten heeft.

Meer informatie rond die documenten vind je op de fiches over  ‘stabiele en toereikende inkomsten’, en ‘voldoende huisvesting’.

Als je gezinshereniging vraagt met je Belgisch minderjarig kind heb je die 3 bewijzen niet nodig. Je moet wel de administratieve kost betalen.

Terug naar de boomstructuur
x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home