Welk OCMW is bevoegd om je te helpen met de huurwaarborg?

Het OCMW van je normale woonplaats is bevoegd.

Het hangt dus af van het moment waarop je de aanvraag indient.

  1. Als je de aanvraag indient voordat je intrekt in je nieuwe woning:
  • Dan moet je je aanvraag indienen bij de gemeente waar je huidige woonplaats is (die je zal verlaten voor je nieuwe woonst).
  1. Als je de aanvraagt indient nadat je intrekt in je nieuwe woning:
  • Dan moet je naar het OCMW gaan van je nieuwe woonplaats. Sommige OCMW-afdelingen verklaren zich niet bevoegd en willen je naar je oude gemeente sturen. Dat is niet juist, het OCMW van je nieuwe woonplaats is bevoegd.
  1. Als je een vreemdeling bent en een opvangcentrum verlaat:
  • Je moet je altijd richten tot het OCMW van de gemeente van je nieuwe woonplaats. Het maakt niet uit op welk moment je de aanvraag indient.
Terug naar de boomstructuur
x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home