Welk document krijg je als de Dienst Vreemdelingenzaken je verblijfskaart weigert of intrekt?

Als de DVZ beslist dat je het land moet verlaten, krijg je een bevel om het grondgebied te verlaten (BGV). De DVZ beslist binnen welke termijn je het land moet verlaten. Als het de eerste keer is dat je een bevel krijgt om het land te verlaten, krijg je meestal 30 dagen om dat vrijwillig te doen. Afhankelijk van de omstandigheden van het BGV, van je nationaliteit, van de procedure die je al hebt doorlopen, van de termijn die je krijgt om vrijwillig het land te verlaten … krijg ...

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Terug naar de boomstructuur Home