Er zijn voorwaarden voor de vreemdeling die al wettelijk in België verblijft, maar ook voor de vreemdeling die gezinshereniging aanvraagt.

 • Voorwaarden voor de vreemdeling die wettelijk in België verblijft met een tijdelijke verblijfskaart (een A-kaart):
  De voorbeelden van de kaarten vind je op het verklarend schema onder het tabblad 'documenten'.
  • Hij/zij moet stabiele en voldoende inkomsten hebben voor zichzelf en voor de leden van zijn/haar gezin.  Er mag geen risico zijn dat hij/zij ten laste komt van de Belgische Staat. 
   De vreemdeling moet een in inkomen hebben dat gelijk is aan 120 % van het leefloon voor iemand met een persoon ten laste.
   Je vindt het huidige bedrag van het leefloon voor iemand met een persoon te laste op de fiche 'Wat is het bedrag van het leefloon per categorie?'.

   De inkomsten die je krijgt voor kindergeld, sociale bijstand, leefloon…worden niet meegeteld.
   De Dienst Vreemdelingenzaken houdt geen rekening met de inkomsten van de persoon die naar Begië komt.
   Je vindt meer info op de fiche ‘Wat betekenen stabiele en toereikende inkomsten?
    

  • Hij/zij woont in een huis of appartement dat voldoende groot, veilig en gezond is. Dat blijkt uit de eigendomsakte of de geregistreerde huurovereenkomst; je vindt meer info op de fiche ‘voldoende huisvesting’.
    
  • Hij/zij heeft een ziekteverzekering voor zichzelf, maar ook voor zijn/haar gezinsleden.
    

Opgelet, als de persoon bij wie je komt wonen, erkend is als vluchteling,of als susidiair beschermde en je vraagt gezinshereniging binnen het jaar na de erkenning, dan gelden die voorwaarden niet. Je vindt meer info in de fiches:
​'Wat zijn de voorwaarden voor gezinshereniging met een erkende vluchteling of een subsidiair beschermde?'
'Wat zijn de voorwaarden voor gezinshereniging met een vreemdeling die medische regularisatie heeft gekregen?'

 

 • Voorwaarden waaraan je zelf moet voldoen: 

  • als je ouder bent dan 18 jaar moet je een administratieve bijdrage betalen;
  • bewijs dat je recht het op een ziekteverzekering vanaf je aankomst in België;
  • een medisch attest dat je geen ziekte hebt die de volksgezondheid in gevaar kan brengen;
  • een blanco strafblad als je ouder bent dan 18 jaar;
  • je mag geen gevaar zijn voor de openbare orde; 
  • jullie moeten in België komen samenwonen.

 

Je vindt meer info:

De volledige inhoud van deze fiche is enkel toegankelijk voor leden van HelderRecht.

Om toegang te krijgen:

Nog geen lid?

Vraag info over onze abonnementen

Ontdek al onze diensten

Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) Click op de afbeelding om meer te weten te komen over Creative commons

Misschien vindt u deze fiches ook interessant