Wat zijn de voorwaarden voor gezinshereniging met een vreemdeling die wettelijk in België verblijft?

Er zijn voorwaarden voor de vreemdeling die al wettelijk in België verblijft, maar ook voor de vreemdeling die gezinshereniging aanvraagt.

 • Voorwaarden voor de vreemdeling die wettelijk in België verblijft (met een A, B, C, D of een F-kaart) :
  De voorbeelden van de kaarten vind je op het verklarend schema onder het tabblad 'documenten'.
  • Hij/zij moet stabiele en voldoende inkomsten hebben voor zichzelf en voor de leden van zijn/haar gezin.  Er mag geen risico zijn dat hij/zij ten laste komt van de Belgische Staat. 
   De vreemdeling moet een in inkomen hebben dat gelijk is aan 120 % van het leefloon voor iemand met een persoon ten laste.
   In de toolbox onder 'cijfers' vind je het huidige bedrag van het leefloon met personen ten laste.)
   De inkomsten die je krijgt voor kindergeld, sociale bijstand, leefloon…worden niet meegeteld.
   De Dienst Vreemdelingenzaken houdt geen rekening met de inkomsten van de persoon die naar Begië komt.
   Je vindt meer info op de fiche ‘Wat betekenen stabiele en toereikende inkomsten?

Uitzondering: Er is geen onderzoek naar het inkomen als je als minderjarig kind gezinshereniging vraagt met je ouder die een onbeperkt verblijfsrecht heeft.
Die uitzondering geldt enkel als je als minderjarig kind alleen komt. Als jij  en je andere ouder die nog in het buitenland woont samen naar België komen, dan wordt er wel gekeken naar de inkomsten van de vreemdeling die al in België woont.

 • Hij/zij woont in een huis of appartement dat voldoende groot, veilig en gezond is. Dat blijkt uit de eigendomsakte of de geregistreerde huurovereenkomst;
  Je vindt meer info op de fiche ‘voldoende huisvesting’.
   
 • Hij/zij heeft een ziekteverzekering voor zichzelf, maar ook voor zijn/haar gezinsleden. 
 • Als je gezinshereniging vraagt met een familielid dat een onbeperkt verblijfsrecht heeft (B- of C-kaart), is er een wachtperiode van 12 maanden wettig verblijf in België. 
  De wachtperiode valt weg:

  • als jullie huwelijk of partnerschap al bestond in het buitenland voor de verhuis van je partner naar België;  

  • of als jullie een gemeenschappelijk kind hebben;

  • of als je echtgenoot of partner minder dan 1 jaar geleden erkend werd als vluchteling of als subsidiaire beschermde of medische regularisatie kreeg.
   Ook hier moest het huwelijk of de familieband al bestaan voor hij/zij aankwam in België. 
   Voor de vreemdeling die medische regularisatie kreeg staat die uitzondering niet in de wet, maar wordt die toegekend onder druk van de rechtspraak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en het Hof van Justitie van de Europese Unie.

 • Voorwaarden waaraan je zelf moet voldoen: 
   
  • als je ouder bent dan 18 jaar moet je een administratieve bijdrage betalen;
  • bewijs dat je recht het op een ziekteverzekering vanaf je aankomst in België;
  • een medisch attest dat je geen ziekte hebt die de volksgezondheid in gevaar kan brengen;
  • een blanco strafblad als je ouder bent dan 18 jaar;
  • je mag geen gevaar zijn voor de openbare orde; 
  • jullie moeten in België komen samenwonen.

 

x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home