Wat zijn de voorwaarden voor gezinshereniging met een erkende vluchteling of een subsidiair beschermde?

Voor je verder leest

Als je als vluchteling of als subsidiair beschermde erkend wordt, krijg je een elektronische A-Kaart, die 1, 2 of 5 jaar geldig is.

5 jaar na je vraag om internationale bescherming kan je een onbeperkte verblijfsvergunning vragen (een B-kaart).

Je vindt meer informatie op de fiche: ‘Op welke verblijfskaart heb je recht?'

Voor gezinshereniging met een vluchteling of een subsidiair beschermde gelden voor een groot deel dezelfde regels als wanneer je gezinshereniging vraagt met een vreemdeling die wettelijk in België verblijft. Die voorwaarden vind je hier.

Zo moet je de volgende documenten voorleggen: 

 • medisch attest dat je geen ziekte hebt die de volksgezondheid in gevaar kan brengen;
 • blanco strafblad als je ouder bent dan 18 jaar;
 • bewijs van de gezinsband (huwelijksakte, geboorteakte…);
 • bewijs van de erkenning als vluchteling of van het statuut als subsidiair beschermde van je familielid in België.
 • enz.

 

Daarnaast zijn er een aantal regels die soepeler zijn voor familieleden van vluchtelingen of subsidiair erkenden.

 • Er wordt niet gekeken naar de inkomsten, de huisvesting of de ziekteverzekering van de vluchteling of de subsidiair beschermde als:
  • je gezinshereniging vraagt binnen het jaar na de erkenning als vluchteling of als subsidiaire beschermde.
   De termijn van 1 jaar kan worden verlengd als je aantoont dat er uitzonderlijke redenen zijn waardoor je familielid de aanvraag niet eerder kon indienen.
  • en het huwelijk of het partnerschap al bestond voor je naar België bent gevlucht.
  • ​De ouders van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen die erkend zijn als vluchteling (NBMV) hoeven die bewijzen niet voor te leggen, ook niet als hun kind al langer dan 1 jaar geleden als vluchteling werd erkend. 
    
 • Je kan gezinshereniging vragen met je meerderjarig kind dat als vluchteling of subsidiaire beschermde is erkend.
  Opgelet! Dat kan enkel als je kind een niet-begeleide minderjarige was die internationale bescherming heeft gevraagd. 
  Als het kind tijdens de procedure meerderjarig is geworden, kan je gezinshereniging vragen, maar de aanvraag moet dan gebeuren binnen de 3 maanden nadat hij/zij erkend werd als vluchteling.
   
 • Je moet geen administratieve bijdrage te betalen.
   
 • Je kan de aanvraag doen bij een andere ambassade of consulaat dan die van de plaats waar je gewoonlijk verblijft.
   
 • Als je geen geboorte- of huwelijksakte kan krijgen in je land van herkomst kan je de familieband met de vluchteling met andere documenten aantonen (bijvoorbeeld: paspoort, geboortecertificaat, enz.).
   
 • Enz.

Opgelet! Je krijgt niet automatisch het statuut van erkend vluchteling of subsidiair beschermde door gezinshereniging met een vluchteling of een subsidiair beschermde.

Terug naar de boomstructuur
x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home