Wat zijn de voorwaarden voor gezinshereniging met een erkende vluchteling of een subsidiair beschermde?

Voor gezinshereniging met een vluchteling of een subsidiair beschermde gelden voor een groot deel dezelfde regels als wanneer je gezinshereniging vraagt met een vreemdeling die wettelijk in België verblijft. Die voorwaarden vind je hier. Zo moet je de volgende documenten voorleggen:  medisch attest dat je geen ziekte hebt die de volksgezondheid in gevaar kan brengen; blanco strafblad als je ouder bent dan 18 jaar; bewijs van de gezinsband (huwelijksakte, ge...

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home