Wat zijn de voorwaarden om een arbeidsovereenkomst door medische overmacht te beëindigen?

Aan de volgende 2 voorwaarden moet zijn voldaan: 1. Je bent definitief niet meer in staat om je werk nog uit te voeren. Het gaat specifiek om de taken die in je arbeidsovereenkomst vermeld staan en waarvoor je bent aangeworven. De reden waarom je je werk niet meer kan uitvoeren is je gezondheid, zowel je fysieke als je psychologische gezondheid (bijvoorbeeld een burn-out). De definitief medische ongeschiktheid wordt vastgesteld door de arbeidsgeneesheer. 2. Je kan niet worden...

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Terug naar de boomstructuur Home