Wat zijn de voordelen van familiale bemiddeling?

Familiale bemiddeling heeft verschillende voordelen.

  1. Door het gesprek samen aan te gaan, verminder je de kans dat het conflict verder escaleert. Bemiddeling verloopt in een gemoedelijke sfeer, buiten de rechtbanken.

Een bemiddelaar doet je stilstaan bij wat er allemaal dient geregeld te worden en in welke volgorde. De tijd nemen om te werken aan een goede en duidelijke regeling kan in de toekomst spanningen verminderen.

  1. Je kan een concrete regeling uitwerken op maat van jullie eigen situatie. Je kent zelf het best je dagelijkse gewoonten en de organisatie van je familie.
  1. De bemiddelaar ziet erop toe dat wat je overeenkomt niet in strijd is met de openbare orde of met de belangen van de kinderen. De erkende bemiddelaar is een opgeleide deskundige en kent de juridische principes waarvan je niet mag afwijken.
     
  2. Het doel is om tot evenwichtige akkoorden te komen, aangepast aan de noden van jullie beiden. Het gevolg is dat partijen ze gemakkelijker aanvaarden én naleven. Bij beslissingen die een rechter oplegt, zeker na een harde discussie, is het vaak niet vanzelfsprekend voor de partij die niet ‘gelijk’ gekregen heeft, om de beslissingen direct te aanvaarden en uit te voeren.
     
  3. Afhankelijk van hoeveel bemiddelingsgesprekken er nodig zijn, is het vaak goedkoper dan een procedure voor de rechtbank. Ook naar de toekomst toe kan de investering in een goed, duidelijk akkoord gedragen door beiden, nodeloze procedures en kosten vermijden.

Ook wanneer jullie het over alles eens zijn, kan je met een bemiddelaar samen nagaan of alles goed geregeld is.

Terug naar de boomstructuur
x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home