Wat zijn de regels en de termijnen bij het ontslag om dringende reden?

Bij een ontslag om dringende reden bestaat er een dubbele kennisgeving: de kennisgeving van de bëindiging van de arbeidsovereenkomst en de kennisgeving van de dringende reden. De kennisgeving gebeurt volgens strikte regels en termijnen.  1. De werkgever of werknemer deelt mee dat hij /zij de arbeidsovereenkomst om dringende reden onmiddellijk beëindigt. De kennisgeving kan schriftelijk of mondeling gebeuren.  Best gebeurt de kennisgevi...

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Terug naar de boomstructuur Home