Wat zijn de gevolgen van het ontslag om dringende reden?

De arbeidsovereenkomst eindigt onmiddellijk, zonder opzeggingstermijn of vergoeding.  Als beiden akkoord gaan met de dringende reden, wordt er geen opzeggingsvergoeding betaald.   De bescherming van bepaalde werknemer tegen ontslag (bijvoorbeeld: door zwangerschap, door ouderschapsverlof, een vakbondsafgevaardigheden…) geldt niet bij het ontslag om dringende reden.    De werknemer die ontslagen wordt om dringende reden krijgt een sanctie: de Rijksd...

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Terug naar de boomstructuur Home