Wat zijn de gevolgen van een echtscheiding op vlak van jullie kinderen?

Jullie echtscheiding heeft geen gevolgen op de relatie met jullie kinderen.

Het uit mekaar gaan zal wel gevolgen hebben voor het organiseren van een verblijfsregeling, het nemen van gezamenlijke beslissingen en het verdelen van de kosten voor de kinderen, maar aan je rechten en plichten als ouder verandert er niets.

Het gezamenlijk ouderlijk gezag (samen de beslissingen over de kinderen nemen) blijft het uitgangspunt, ongeacht of de ouders samen of apart wonen, gehuwd zijn of niet. Alleen de rechter kan het gezamenlijk ouderlijk gezag veranderen.

Als ouder blijven jullie ook samen verantwoordelijk voor jullie kinderen.

De aanwezigheid van aan stiefouder maakt daarbij geen verschil. Een stiefouder heeft geen recht om beslissingen te nemen over zijn/haar stiefkind.

Zolang jullie samenwonen, verloopt het samen uitoefenen van de rechten en plichten meestal meer vanzelf dan wanneer jullie apart wonen. Bij apart wonen van de ouders moeten ieders rechten en plichten afgelijnd worden.

Jullie werken best een regeling uit rond het verblijf en de kosten van de kinderen.


Je kan daarvoor de hulp inroepen van een familiaal bemiddelaar. Hier vind je een lijst van erkende bemiddelaars.

Je kan jullie akkoord laten goedkeuren door de familierechtbank. Dat wordt homologeren genoemd. Op die manier wordt het afdwingbaar. Je werkt het akkoord best gedetailleerd genoeg uit. Werken aan een goede, duidelijke regeling kan toekomstige conflicten vermijden.

  • Hoe verloopt de verblijfsregeling tijdens de vakanties?
  • Wie brengt/haalt de kinderen?
  • Wat zit er juist in de buitengewone kosten?

Als het jullie niet lukt om tot een regeling te komen, kunnen jullie de vraag voorleggen aan de familierechtbank.

Opgelet: er kan zich een probleem voordoen bij het vaststellen van het vaderschap van een kind geboren na de echtscheiding. Meer info vind je onder 'Afstamming langs vaderszijsde vaststellen'.

Terug naar de boomstructuur
x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home