Wat staat er in je ziekenhuisfactuur?

Je ziekenhuisfactuur bevat altijd het volgende:

  • de naam en het adres van het ziekenhuis;
  • jouw persoonlijke gegevens en het nummer van je ziekenfonds;
  • de data en uren van je opname in en vertrek uit het ziekenhuis.

Daarin staat bepaald of de datum van opname en de datum van vertrek als 2 aparte dagen of als 1 dag geteld worden. Als je na 12 u wordt opgenomen en je vertrekt daarna voor 14 u, dan wordt er 1 dag aangerekend.

De factuur bestaat uit 2 documenten:

  1. een samenvatting van de kosten die je moet betalen;
  2. een gedetailleerde afrekening.

Onder 'documenten' vind je het model van een ziekenhuisfactuur.

  1. De samenvatting van de kosten die je moet betalen

Dat document moet toegevoegd worden aan de gedetailleerde afrekening en vat de kosten samen die je nog moet betalen. Het vermeldt enkel de onderdelen die voor jou van belang zijn.

Op die manier zie je direct wat jij moet betalen.

Bijvoorbeeld: als je voor een eenpersoonskamer hebt gekozen, dan zie je de extra kosten voor de kamer en het extra ereloon apart aangeduid.

Het document somt per onderdeel de bedragen op en vermeldt het totaal bedrag dat je moet betalen.

Daarnaast vind je in de zin ‘X euro wordt gefactureerd aan je ziekenfonds’ het exacte bedrag terug dat je ziekenfonds tussenkomt.

Verder in het document staat het eventueel voorschot dat je hebt betaald en het overige bedrag dat je nog moet betalen.

In de ziekenhuisfactuur staat ook hoe je moet betalen (op welk rekeningnummer, binnen welke termijn, met welke mededeling, enz.) en een overschrijvingsformulier zit erbij.

  1. De gedetailleerde afrekening

De gedetailleerde afrekening bevat 8 onderdelen. Enkel de onderdelen die voor jou belangrijk zijn, zijn vermeld. In elk onderdeel staat het bedrag dat je ziekenfonds betaalt en het bedrag dat jij zelf moet betalen.

Bij de kosten die je zelf moet betalen, staan de extra bedragen (de supplementen) in een aparte kolom, omdat die afhangen van de soort kamer die je kiest. Het zijn extra kosten voor de kamer en extra erelonen bovenop de officiële erelonen.

De kolom ‘ten laste van de patiënt’ bevat:

  • jouw persoonlijk aandeel bij medicamenten en erelonen die gedeeltelijk door je ziekenfonds worden betaald;
  • en andere bedragen waarbij jij bepaalde medicamenten en erelonen volledig zelf moet betalen, het ziekenfonds betaalt niets ervan.

De kolom ‘ten laste van het ziekenfonds’ bevat de bedragen die door je ziekenfonds aan het ziekenhuis worden betaald.

Neem zeker contact op met je ziekenfonds voor hulp bij het begrijpen van je ziekenhuisfactuur.

Terug naar de boomstructuur
x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home