Wat riskeer je als je ergens woont zonder de nodige toestemming (kraken)?

Vanaf 16 november 2017 bestaan er specifieke regels over kraken.

Het kraken van een woning wordt voortaan strafrechtelijk bestraft: krakers riskeren een boete en een gevangenisstraf.

Nieuw is dat dat nu ook geldt als ze niet in de woning hebben ingebroken. Bovendien kunnen krakers gemakkelijker uit huis gezet worden.

De regels voor een uithuiszetting van krakers zijn anders dan voor een uithuiszetting van huurders.
Meer informatie vind je in de andere fiches onder ‘Uithuiszetting’.

Als je een woning hebt gekraakt zonder toestemming, dan neem je veel risico’s.

1. Uithuiszetting

Als je een woning kraakt waar iemand anders woont, dan kunnen de eigenaars of de huurders de politie verwittigen. De politie kan je onmiddellijk uit de woning zetten.

Wanneer je een woning kraakt waar niemand woont, dan kan de eigenaar de procureur des Konings contacteren.
De procureur des Konings kan beslissen tot een uithuiszetting binnen de 8 dagen. De procureur des Konings is verplicht om naar je te luisteren voordat hij een beslissing neemt over de uithuiszetting. Wanneer je denkt dat je redenen hebt om in die woning te mogen verblijven, leg hem dat dan ook uit. Geef hem de documenten die dat bewijzen. Als de procureur des Konings niet zeker is dat je een kraker bent (bijvoorbeeld wanneer je een huurovereenkomst laat zien of wanneer je kan aantonen dat je in de woning verblijft met toestemming van de eigenaar (dat kan al dan niet op papier staan)), dan kan hij je niet uitzetten.

Het OCMW wordt verwittigd van je uithuiszetting.

Je kan die beslissing tot uithuiszetting aanvechten door een verzoekschrift in te dienen bij de vrederechter. Dat verzoekschrift moet je binnen de 8 dagen afgeven na de betekening van de beslissing tot uithuiszetting.
De vrederechter kan de uithuiszetting bevestigen of annuleren. Hij kan je ook meer tijd geven om de woning te verlaten (bijvoorbeeld als je nog geen andere woonst hebt gevonden).

Wanneer de procureur des Konings niet zeker is dat je een kraker bent en daarom geen uithuiszetting beveelt, dan kan de eigenaar je nog steeds uit huis zetten. Daarvoor moet hij een verzoekschrift indienen bij de vrederechter. De vrederechter kan je uit huis zetten als je geen recht hebt om er te wonnen. Minstens 8 dagen na de betekening van de beslissing van de vrederechter, word je effectief uit huis gezet.

2. Boete en gevangenisstraf

Wanneer je in een huis woont zonder toestemming, riskeer je om een boete te moeten betalen van 208 tot 1600 euro (of tot 2400 euro wanneer het huis bewoond is).

Je riskeert ook een gevangenisstraf van 8 dagen tot 1 maand (of tot 2 jaar wanneer het huis bewoond is).

Als de procureur des Konings beslist om je uit huis te zetten en je de woning niet verlaat binnen de opgelegde termijn, dan riskeer je een bijkomende boete en gevangenisstraf.

Terug naar de boomstructuur
x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home