Wat moet je doen om een verblijfskaart als ‘langdurig ingezetene’ te krijgen in België?

Je woont in België en je wil een verblijfskaart als ‘langdurig ingezetene’ krijgen. Wat zijn de voorwaarden? Je bent een niet-Europese vreemdeling. Je verblijft legaal in België met: ​een A of een B-kaart (bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister); een C-kaart (identiteitskaart voor vreemdeling); een F of  F+ kaart (familieleden van Unieburgers); een H-kaart (Europese blauwe kaart). Je hebt de voorbij...

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Terug naar de boomstructuur Home