Wat moet je doen om een verblijfskaart als ‘langdurig ingezetene’ te krijgen in België?

Voor je verder leest

Als je een verblijfskaart als langdurig ingezetene krijgt (een D-kaart met daarop ‘langdurig ingezetene CE’) kan je gemakkelijk verhuizen naar een ander land van de Europese Unie.
Voor je verhuist, moet je in het land waar je verblijft, het statuut vragen van ‘langdurige ingezetene CE’). 
Opgelet! Elk land bepaalt zelf wat de voorwaarden zijn om het statuut van ‘langdurig ingezetene’ toe te kennen.

Je woont in België en je wil een verblijfskaart als ‘langdurig ingezetene’ krijgen. Wat zijn de voorwaarden?

 • Je bent een niet-Europese vreemdeling.
 • Je verblijft legaal in België met:
  • ​een A of een B-kaart (bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister);
  • een C-kaart (identiteitskaart voor vreemdeling);
  • een F of  F+ kaart (familieleden van Unieburgers);
  • een H-kaart (Europese blauwe kaart).
 • Je hebt de voorbije 5 jaren onafgebroken en legaal in België verbleven.
  • Opgelet! Sommige vreemdelingen zijn uitgesloten van de verblijfskaart als langdurig ingezeten, bijvoorbeeld: studenten, vreemdelingen die internationale bescherming hebben gevraagd en nog geen beslissing kregen.
   De regels om tot een totale periode van 5 jaar te komen zijn behoorlijk ingewikkeld. Je doet best navraag op de gemeente.
 • Je bent geen gevaar voor de openbare orde en de nationale veiligheid.
 • Je hebt voldoende inkomsten:
  • voor jezelf: 855 euro per maand;
  • voor je gezinsleden: 285 euro per persoon ten laste.
 • Je hebt een ziekteverzekering voor jezelf en voor je familieleden ten laste.

Je doet de aanvraag op de gemeente waar je woont.

Je legt je verblijfskaart, je buitenlands paspoort (nog steeds geldig!) en de bewijzen van je inkomsten en ziekteverzekering voor.

Je ondertekent op de gemeente de bijlage 16 (je vindt een voorbeeld onder het tabblad ‘documenten’). De Dienst Vreemdelingenzaken beslist binnen een termijn van 5 maanden. Als de aanvraag wordt goedgekeurd ontvang je een D-kaart met daarop ‘langdurig ingezetene CE’.

Met de kaart kan je verhuizen naar een ander Europees land om er te werken, studeren of om een andere reden.  Neem contact op met de immigratiedienst van het land waarheen je wil verhuizen.  In ieder land gelden aparte regels.

Als de aanvraag wordt geweigerd, kan je in beroep gaan bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De weigering heeft in de meeste gevallen geen invloed op je oorspronkelijk verblijfskaart, die behoud je.

 

Terug naar de boomstructuur
x

De inhoud die volgt is voorbehouden voor de abonnees van Helder Recht. Voor een volledig, geactualiseerd en helder antwoord, meld u aan of vraag uw toegangscode aan

Al aangesloten?

Nog niet aangesloten?

Krijg het volledige antwoord in 2 klikken.

Home